Zorgcontract goed nakijken

Zorgcontract goed nakijken

Klopt uw zorgcontract nog en past het wel bij uw situatie? Zorgverzekeringen hebben met diverse zorginstellingen en

Een goed zorgcontract is heel belangrijk voor gezinnen, maar ook voor alleenstaande personen.
Een goed zorgcontract is heel belangrijk voor gezinnen, maar ook voor alleenstaande personen.

medewerkers in de zorg, zoals artsen, specialisten, ziekenhuizen en verpleeghuizen contracten afgesloten. Dat doen zij zo voordelig mogelijk. Het gevolg is echter wel dat u met een naturapolis slechts bij die zorgverlener terecht kunt, waar uw zorgverzekeraar een contract mee afgesloten heeft. Met een restitutiepolis kunt echter nog steeds kiezen naar welke arts u toe wilt. Die laatste verzekering is echter wel wat duurder in de premie.

Corona virus en ouderen

Veel ouderen hebben een duurder zorgcontract en vaak daarbij nog eens de hoogste aanvullende verzekering. Al voordat het corona virus opdook werd er al gepraat over het wel of niet behandelen van een oudere persoon. Dat is goed, maar niet op de manier, waarop het nu gaat. De oudere die het betreft moet daar dan wel een stem in hebben. Hij/zij moet een zorgvuldige en onafhankelijke informatie krijgen over de voor- en de nadelen van een mogelijke behandeling. De patiënt hoort daar zelf in te kunnen beslissen. Tenslotte betaalt hij hetzelfde bedrag als anderen en heeft dan ook evenveel recht op behandeling en zeker om daar zelf in te kunnen beslissen.

Ziekenfondsen maken er een potje van

Ziekenfondsen maken reclame met “goedkope” zorgverzekeringen, maar laat u niet misleiden. Zij noemen de basisverzekering een “goedkope” zorgverzekering. De basisverzekering is en kost echter bij elk ziekenfonds hetzelfde, maar men probeert het toch als goedkoper uit te leggen. Een basisverzekering is inderdaad het goedkoopste, maar in de basisverzekering zijn ook alleen de wettelijk verplichte kosten opgenomen. Het is dus een compleet “uitgeklede” vorm van een zorgverzekering. Het is vaak complete verlakkerij. Er worden termen gebruikt, die er helemaal niet in thuishoren, maar waardoor de klanten op het verkeerde been gezet worden.

Een zorgcontract met een restitutiepolis

Restitutiepolissen zijn meestal duurder dan een naturapolis. Begrijpelijk, omdat door het afsluiten van voordelige contracten de zorgverzekeraar goedkoper uit is. Dat wordt doorberekend in de premies. Een restitutiepolis is dan wel duurder, maar daarbij kunt u wel zelf uitzoeken waar en naar welke zorgverlener of behandelaar u wilt gaan. De zorgverzekeraar betaalt bij een restitutiepolis de verleende zorg, zoals deze in het contract met u beschreven staat.

Wanneer wordt een restitutiepolis belangrijk

Een restitutiepolis wordt belangrijk, zodra u het niet eens bent met een behandeling van een zorgverlener bij u in de buurt. Vooral als u toch naar de in uw mening beste chirurg of therapeut wilt, die nu eenmaal wat verder weg zit. Met een zorgcontract met een restitutiepolis bent u dan vrij om u te laten behandelen door wie u zelf wilt. Dat in tegenstelling met het zorgcontract met een naturapolis. Daarin beslist de zorgverzekeraar welke arts u zal behandelen. U moet echter wel eerst bij uw zorgverzekering goedkeuring aanvragen, maar dat kan vaak wel een maand duren, voordat u die toestemming op schrift hebt. het is wel verstandig om daarop te wachten, want zonder die toestemming moet u anders flink bijbetalen.

Zelf de rekeningen vooruit betalen

Bij een restitutiepolis moet u soms de rekeningen wel vooruit betalen. U krijgt echter naderhand het hele of bijna het hele bedrag van de zorgverzekeraar terug. Dat hangt af van wat er in het contract staat dat u met uw zorgverzekeraar hebt afgesloten. Soms wordt alles wel honderd procent vergoed, maar die restitutiepolissen zijn vaak wel wat duurder in de maandelijkse premie.

Keuzemogelijkheden voor het zorgcontract zijn beperkt

Zorgverzekeraars sluiten meestal contracten af met zorgverleners die bij u in de buurt zitten. Ze sluiten contracten af met de huisartsen, het ziekenhuis, de fysiotherapeut en andere zorgverleners. Uw ziekenhuis kunt u dus bij een naturapolis niet meer zelf uitzoeken. Dat kan alleen als u de kosten van het ziekenhuis van uw keuze zelf (bij) betaalt. Dat kan in een dergelijk geval flink oplopen. Voor spoedeisende hulp kunt u echter bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht.

Uw zorgverzekering elk jaar opnieuw bekijken en vergelijken

Het einde van het jaar levert vaak nieuwe polissen op. Vaak zit er dan minder in het zorgpakket dat u vergoed krijgt. Kijk altijd goed naar het zorgcontract dat uw zorgverzekeraar u wil laten tekenen. Ga op zoek op internet en vergelijk de mogelijkheden en voorwaarden van de verschillende aanbieders van zorgcontracten. Maak zelf uit wat u wilt en wat niet. Het is echter goed om daar nu al de informatie over op te zoeken, zodat u tegen die tijd een keuze kunt maken voor een zorgcontract dat bij u en uw gezin past.

Vooral ook voor ouderen is het goed om heel goed om dit uit te zoeken en precies aan te geven wat men wil.

Home

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, tekstverwerker en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast ben ik breed geïnteresseerd en geef informatie over zonnepanelen, corona en de boosterprikken, bomen planten, de tuin, reizen, benzineprijzen en nog veel meer. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.