Vasten is niet alleen voor katholieken

Vasten is niet alleen voor katholieken

De vastentijd duurt 40 dagen en begint op Aswoensdag, na de dolle feestdagen van de carnaval en duurt tot de zaterdag voor Pasen. In elk geval is dat voor de katholieken de vastentijd. Veertig dagen lang, in navolging van de vasten van veertig dagen die Jezus in de woestijn heeft doorgebracht, voordat hij aan zijn openbare leven begon. In die tijd weerstond hij alle verlokkingen en verleidingen. Ook van de katholieken wordt verwacht dat zij veertig dagen lang zich beperken in eten en drinken en iets in het vastenzakje doen, zodat de armen daar giften uit kunnen ontvangen.

Twee vastgelegde dagen om te vasten

De katholieke kerk heeft twee vastgelegde dagen waarop haar leden zeker moeten vasten. Op Aswoensdag en Goede vrijdag mag geen vlees gegeten worden en mogen alle gelovigen tussen de 18 en de 60 jaar die dagen slechts een volledige maaltijd tot zich nemen. Ouderen, kinderen en jongeren in de groei, evenals zieken, zijn hiervan vrijgesteld. De rest van de veertig vastendagen mogen ingevuld worden, zoals de gelovigen dat zelf bepalen. Dat betekent dat ze mogen vasten in de vorm van minder eten en drinken, maar ook in de vorm van liefdadigheid en het doen van boete, extra gebed en bezinning.

Voorbereiding op het paasfeest

Het is een tijd die tevens een voorbereiding is op het paasfeest. Een tijd van boete, berouw, bezinning en inkeer. Een tijd om zichzelf te zuiveren en goede werken te doen. Het woord “vasten” betekent letterlijk “onthouding”. Het betekent niet alleen het zichzelf lekkere en aangename dingen ontzeggen, maar dus ook het doen van goede werken, het geven aan liefdadigheid en het zich bezinnen op de kern van het leven en het hiernamaals.

Niet alleen voor katholieken, maar voor meer religies

Niet alleen katholieken en de protestanten kennen het vasten. Ook joden, islamieten, boeddhisten en hindoeïsten kennen het. Elke religie vult het vasten op zijn eigen manier in, maar het komt overal op hetzelfde neer: boetedoening en bezinning, inkeer en liefdadigheid. Het vasten is dus alom bekend en is ingeburgerd in de samenlevingen in de hele wereld.

In zak en as zitten

In vroegere tijden werd er ook vaak gevast na het overlijden van een geliefde. Er werd dan tevens as op het hoofd gestrooid en een jute zak diende als kleding. Aan het uiterlijk kon men dus al zien dat iemand aan het vasten was. Daar komt ook de uitdrukking “in zak en as zitten” vandaan. Dat uiterlijke vertoon is er tegenwoordig niet meer bij. Wie echt wil vasten hangt dat niet direct aan de grote klok.

Ook de natuur geneeskunde kent het vasten

Vasten is niet alleen heilzaam voor de geest, maar ook voor het lichaam. Binnen de natuur geneeskunde staat het vasten bekend als het reinigen van alle slakken die het lichaam vastgehouden heeft, waardoor alle organen weer beter zullen gaan werken. Het vasten dient dus in feite lichaam en geest en is van alle tijden. Wie ongeremd eet en drinkt doet er het eigen lichaam en de gezondheid ervan geen goed mee.

Vasten doet u ook goed

Vooral in onze westerse cultuur met mensen die te vaak te dik zijn, kan het ook heel gezond zijn. Wie wat teveel weegt en structureel kleinere maaltijden neemt en dat ook veertig dagen vasthoudt, is goed bezig. Minder wegen betekent vaak ook minder snel diabetes krijgen en minder andere gezondheidsproblemen, die met het overgewicht te maken hebben. Vooral het eten van gebak, pasta’s, rijst en meelproducten zetten in combinatie met vetten suikers vast in het lichaam. Een koolhydraatarm dieet (dat overigens heel lekker kan zijn) helpt het gewicht te verminderen. Mensen met het begin van diabetes kunnen daar zoveel baat bij hebben, dat ze niet, of pas veel later, aan de medicijnen moeten.

Andere, moderne methoden

Het “onthouden” kan meer betekenen dan alleen het onthouden van eten en drinken. Het kan in deze moderne tijden ook betekenen dat u minder sms’t, minder vaak e-mails bekijkt, minder vaak op internet surft of gewoon minder vaak gaat shoppen, de fiets in plaats van de auto neemt, en ga zo maar door. Gewoon zich dingen ontzeggen dus, die u graag doet of die u het leven gemakkelijker maken.

Informatie over katholieke feestdagen.

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, docent en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast ben ik breed geïnteresseerd en geef informatie over zonnepanelen, corona en de boosterprikken, bomen planten, de tuin, reizen, benzineprijzen en nog veel meer. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.