Het spaargeld is tegenwoordig niet meer veilig op de bank

Het spaargeld is tegenwoordig niet meer veilig op de bank

Spaargeld hoort op de bank veilig te staan. Daar mag in feite niemand aankomen. Banken die in problemen raken zouden gewoon failliet moeten gaan, en het spaargeld van hun spaarders bij een andere bank onder moeten brengen.
Als ons spaargeld op de bank al niet meer veilig is, waar moeten we er dan mee naar toe?

Zelfs het spaargeld op de bank is niet meer veilig. Brussel heeft in het verleden al geprobeerd om het spaargeld van burgers te gebruiken om bankproblemen op te lossen. Daar is het echter niet voor bedoeld. Brussel heeft zo een proefballonnetje opgelaten om te kijken of overheden willen meewerken aan het laten meebetalen van hun burgers aan de financiële problemen in hun land. Als het een tijd geleden in Cyprus gelukt was, zou er gegarandeerd een volgende keer ook in andere landen geld van spaarders geëist worden.

Spaargeld stelen

Deze hele zaak rammelt aan alle kanten. Wat gaat er gebeuren als straks Spanje, Portugal of  of Italië in de problemen komen en Brussel weer gaat kijken waar ze geld voor een infuus vandaan kunnen halen? Besparen op de hoge uitgaven in Brussel willen ze immers niet. Dat wordt dan een volgend rondje spaargeld stelen van geld dat burgers en bedrijven in goed vertrouwen op de bank gezet hebben. Want stelen is het!

Nieuwe maatregelen

Binnenkort moeten ook kleinere spaarders gaan betalen voor het bewaren van hun geld. U zou in dat geval zelfs de bank rente moeten betalen als u daar uw geld op een spaarrekening zet. Zo hier en daar (bij bedragen boven de € 100.000,-) gebeurt dat al. Het is de omgekeerde wereld. Het klopt immers niet. De bank gebruikt uw spaargeld om er winst mee te maken. De bank verdient dan aan twee kanten. U als spaarder bent dan de verliezer.

Spaargeld niet alleen op de bank zetten

Om de risico’s van failliete banken te vermijden zou u eventueel uw spaargeld en het geld dat als aanvulling van de AOW voor de toekomst bestemd is, gespreid moeten wegzetten. Een gedeelte op de spaarbank om aparte, plotseling noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Iets in beleggingen (het veiligst in beleggen zijn de fondsen), obligaties, misschien iets in goud, onroerend goed, en zo zijn er nog wel wat meer mogelijkheden. Geen enkele belegging is helemaal veilig, maar wie gespreid het geld parkeert, loopt minder risico om alles ineens kwijt te zijn. Ook geeft het meer kans op een aardige rente.

Banken die failliet gaan, brengen uw spaargeld in gevaar

Het is wel angstwekkend: een bank die failliet gaat. U zult er uw spaargeld maar op hebben staan! Er wordt weliswaar spaargeld gegarandeerd tot 100.000 euro, maar daar kan de politiek immers direct verandering in aanbrengen als ze dat nodig vindt. Waar kan men tegenwoordig nog veilig geld wegzetten voor de toekomst, of om als aanvulling op een laag pensioen te dienen? Verkeerde beslissingen van bestuurders van banken worden beloond met een dikke bonus, terwijl de spaarders het nakijken hebben. Dat is toch een gang van zaken die niet mogelijk moest zijn.

De bank in Cyprus was verkeerd bezig

De bestuurders van de failliete Laiki bank in Cyprus mochten wat mij betreft er best financieel op aangesproken worden dat zij te grote risico’s genomen hebben met het geld dat hen was toevertrouwd. Je zult maar extra gezorgd hebben voor een aanvulling op een schamele AOW of zojuist het huis verkocht hebben en een gedeelte daarvan meteen kwijt zijn door de manipulaties van de overheid en Brussel. De bank leek tot nu toe een goede plaats om geld te “stallen” en nog wat rente te vangen, maar die tijd lijkt voorbij.

Lenen is niet de oplossing

Banken hebben blijkbaar mensen in dienst die niet goed met het geld van andere mensen om kunnen gaan en dat geldt niet voor een enkele bank, maar voor de meeste banken. Lenen, lenen en nog eens lenen was en is nog steeds de taal die de meeste economen spreken, maar die taal is domme taal. Leningen moeten altijd terug betaald worden en het lenen zelf kost immers ook geld. Bovendien gaat er gegarandeerd weer een verhoging van de rente aankomen en dan heeft menigeen een probleem. Lenen kan dan erg duur worden.

Misschien moest Griekenland wel uit de EU

Cyprus en Griekenland waren vermoedelijk beter af geweest met een eigen munt en de stap uit de EU. Op eigen houtje waren zij vermoedelijk beter in staat geweest om hun economie op gang te helpen. De eisen van Brussel waren erg hoog. Er zouden wel wat banken failliet gegaan zijn, maar er waren er vast weer nieuwe voor in de plaats gekomen. De EU had de mensen in het begin kunnen helpen met voedsel en medicijnen en na verloop van een korte tijd zou het land overeind gekropen zijn. Het doemdenken van de Brusselse bestuurders werkt echter als een rem op nuchtere, normale maatregelen.

De Brexit bezorgt de mensen hoofdbrekens

Brussel probeert iedereen binnen de EU te houden. Veel mensen hebben er nu zo ongeveer genoeg van. Brussel kost een hoop geld. Vooral van de Noord Europese landen. Brussel is daarom bang om die landen uit de EU te laten gaan en roept altijd dat dit een hoop geld en problemen zal kosten. Men probeerde Engeland zoveel mogelijk tegen te werken, zodat de bevolking zich zou bedenken en er een nieuwe stemming zou volgen. Nu alles een feit is lijkt het voor de economie in Engeland negatief uit te werken, maar het is nog vroeg om daar al definitieve conclusies uit te trekken. Ook de EU heeft immers last van de Brexit.

Leningen verschaffen zorgt voor grotere geldproblemen

Steeds weer leningen verschaffen is echter geen manier om uit de problemen te komen. Men maakt ze integendeel alleen maar groter. Dat zag de EU ook en dus heeft Brussel de failliete landen een deel van het geld cadeau gedaan. Dat is echter geen oplossing.

De banken willen niet graag hypotheken verschaffen

Sinds de crisis doen banken moeilijk over het verlenen van hypotheken. Ook kleine ondernemers moeten meer moeite doen om een lening te krijgen. Zij moeten aan steeds meer eisen voldoen. Grote instituten en bedrijven kunnen daarentegen veel gemakkelijker een lening krijgen. De denkwijze van de mensen bij de bank klopt niet meer. Er zal echter op korte termijn niet veel aan veranderen.

De gasbel van Cyprus is niet meer veilig

De Cyprioten hebben echter een gasbel en daarvoor liggen de Russen op de loer. Die zouden de bel maar wat graag hebben in ruil voor wat hulp. Straks krijgen ze die gasbel voor een prik in handen en kan de EU fluiten naar het terugbetalen van de lening. Ze zijn daarboven in de Haag en ook in Brussel echt niet slim bezig en ik vraag me af of er wel iemand is die ook vooruit kan met de manier, waarop bepaalde maatregelen uitwerken.

Russisch spaargeld

Veel rijke Russen hadden hun geld in Cyprus op de bank staan om zo de belastingen te ontduiken. Ook dat geld was niet meer veilig boven de € 100.000 en dat vond Rusland natuurlijk niet leuk. Op het laatste moment heeft Cyprus met Brussel een overeenkomst gesloten en kon men weer eventjes vooruit, maar het is de vraag of die overeenkomst Cyprus uit het dal helpt. Met de Grieken heeft Brussel overigens hetzelfde probleem.

Overheden van landen die zelf niet goed bezig geweest zijn en meer hebben uitgegeven dan ze konden verantwoorden kunnen niet van de burgers verwachten dat zij het spaargeld, dat meestal voor de toekomst gereserveerd wordt, in hun failliete land steken. Natuurlijk hebben de burgers die overheid wel gekozen, maar de leden van de regering en het parlement (ook de vroegere) hebben hun eigen verantwoordelijkheid om goede beslissingen te nemen en te zorgen dat het belastinggeld correct betaald wordt en de schatkist niet leeg raakt. Daar zouden ze echter het spaargeld van de burgers niet voor moeten gebruiken.

Banken en hun verantwoordelijkheid

Ook de banken hebben een verantwoordelijkheid naar de burgers toe. Zij behoren zo met het spaargeld van burgers om te gaan, dat dit veilig staat en er geen grotere risico’s genomen worden dan verantwoord is. Daar zijn de banken overal op de wereld compleet mee de fout in gegaan. Waarom worden de bestuurders daarvan, die te grote risico’s genomen hebben, niet als crimineel aan de kaak gesteld en ter verantwoording geroepen?

Foute bankiers zouden moeten boeten

Met hun stevige salarissen en bonussen hebben zij geen last van de recessie. Dat zou toch anders moeten. Zij zouden minstens een flinke aderlating moeten doen als zij de door hun bestuurde bank in de problemen gebracht hadden. Burgers hebben hun spaargeld meestal hard nodig voor later. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat en de voorzieningen in de zorg steeds verder achteruit gaan.

Cyprus stemde tegen om het spaargeld van burgers te gebruiken

Het parlement van Cyprus heeft unaniem tegengestemd om een deel van het spaargeld van hun burgers aan te spreken en nu gaan de Cyprioten naar Rusland om daar te onderhandelen over een lening in ruil voor de levering van gas. Ze hebben gelijk. Als ze toegestemd hadden was het hek van de dam geweest en zouden ook andere spaarders in de EU in de loop van de tijd bestolen worden door de regels van Brussel. Ons spaargeld staat niet meer zo veilig op de bank als iedereen gedacht heeft. De overheid en Brussel kunnen er blijkbaar aan, als onze landbestuurders er toestemming voor geven. Dat is toch te gek om los te lopen! Wie heeft dat spaargeld bij elkaar gekregen? Niet de overheid.

De moraal

Dit voorstel heeft niemand geholpen en maakt alleen de onzekerheid van de mensen over hun financiële toekomst groter. Als dit doorgegaan was zouden sommigen gegarandeerd hun geld van de bank gehaald hebben. Dat verdwijnt dan in de economie, waarna mensen na hun werkend leven terug moeten vallen op de steun van de overheid, of het verdwijnt in de “oude sok”, waardoor de criminaliteit en het aantal inbraken slechts groter zouden worden.

De belastingbetaler moppert

De belastingmoraal van de mensen wordt steeds slechter. Geen wonder. Als de overheden en Brussel zo met de zuurverdiende en opgespaarde gelden van haar burgers jongleert, moeten ze niet jammeren over slechte belastingbetalers. Het is natuurlijk niet goed om het betalen van belasting te vermijden, maar als het belastinggeld niet goed besteed wordt, ziet de burger er ook het nut niet meer van in. Voor de belastingmoraal van de burger is niet alleen de burger, maar ook de houding van de overheid verantwoordelijk.

Bestuurders malen niet om uw spaargeld

Bestuurders zijn beslist niet slimmer dan wij zelf, ondanks het (vaak overmatige en niet altijd gerechtvaardigde) zelfvertrouwen dat ze uitstralen. Ze nemen beslissingen die regelmatig negatief uitwerken op de economie en het eigen vermogen van een land, maar vergeten de maatregelen meestal goed door te rekenen naar de onderkant van de samenleving. Ze weten meestal niet eens meer wat daar leeft en hoe er daar over de situatie gedacht wordt. Het contact met de mensen zijn ze al na een paar maanden als bestuurder gewoon kwijt. Ze spelen de spelletjes mee en denken dat ze heel belangrijk zijn, maar het tegendeel is waar. Ze spelen poker met onze economie.

Kwaliteiten

Nuchter verstand en een sociaal gevoel zijn beiden belangrijk voor een bestuurder. Zonder een van die twee kwaliteiten neemt hij of zij verkeerde beslissingen, waar de burgers van het land soms nog jaren aan vast zitten. Nederland deed het economisch in verhouding met de landen om ons heen altijd heel goed, maar Brussel werkt als een rem op onze mogelijkheden en onze handelsgeest. Zonder de regels van Brussel was ons land de laatste tientallen jaren toch al doorgeregeld en trager geworden. Nu is het bijna onmogelijk om als ondernemer snel en goed in te spelen op de behoeften in de maatschappij.

Brussel zou er goed aan doen om alleen de zaken te regelen die per land verschillend zijn en over de grens lastig zijn, zoals verschillende verkeersregels en borden, maatstaven voor bemesting en gebruik van verdelgingsmiddelen en medicamenten in de land- en tuinbouw en de veeteelt, enzovoort. De economische belangen moeten echter niet met de andere landen verstrengeld worden. Vooral de zuidelijke landen van de EU hebben een andere manier van werken en een andere instelling daarover dan de noordelijke landen en dat zal altijd zo blijven en ook altijd problemen blijven geven.

Lees meer over geld

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, tekstverwerker en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.