Schaliegas en duurzaamheid gaan niet samen

Schaliegas en duurzaamheid gaan niet samen

Boringen naar schaliegas kunnen schade toebrengen aan het grondwater en op den duur ook aan het oppervlaktewater. Of deze waterlelies over 20 jaar nog even uitbundig bloeien?
Boringen naar schaliegas kunnen schade toebrengen aan het grondwater en op den duur ook aan het oppervlaktewater. Of deze waterlelies over 20 jaar nog even uitbundig bloeien?

Schaliegas zet veel gemoederen in beroering en dat is geen wonder. Er is veel verzet tegen het winnen van schaliegas, vanwege de mogelijke grote schade aan het milieu. Er is opnieuw een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de eventuele schades aan het milieu. Nu het winnen van gas in Groningen stopgezet wordt, komt deze mogelijkheid weer naar voren, maar wenselijk is het niet.

Groningen kent de gevolgen

In Groningen weet men maar al te goed dat het boren naar gas aardbevingen kan opleveren met als gevolg schade aan woonhuizen, kerken en andere gebouwen. Het is nog maar de vraag of de mensen die binnen de aardbevingssectoren liggen alle schade vergoed krijgen. Bovendien kunnen hun huizen maar moeilijk verkocht worden en dan vaak tegen een veel lagere prijs dan zij waard zouden zijn in een aardbevingsvrij gebied. Bij het winnen van schaliegas zijn echter niet alleen die aardbevingen een bron van zorg. Ook en vooral de kwaliteit van ons drinkwater kan door het boren naar schaliegas in gevaar komen.

Wat is schaliegas?

Schaliegas is aardgas, maar zit in tegenstelling met het gas in Slochteren, niet in een “gasbel”, maar verspreid in zeer kleine hoeveelheden in diepe, versteende grondlagen en kan daar alleen uitgehaald worden door die grondlagen te kraken. “Fracken” noemt men dat in het Engels. Dat kraken van die versteende lagen gebeurt door het inspuiten van die lagen met chemicaliën, zand en water, waardoor die lagen onder druk zullen barsten en het gas vrij kan komen. Er zijn al gebieden in Amerika, waar men daardoor geen zuiver drinkwater meer uit de grond kan halen.

Schaliegas valt niet onder duurzaam produceren

Duurzaam produceren betekent dat er producten geleverd worden die zo geproduceerd zijn dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen, dat het geproduceerde na het gebruik ook ontmanteld kan worden en de vrijgekomen stoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Op die manier ontstaat er een kringloop van gebruik, waardoor ook de generaties die na ons komen, van de grondstoffen gebruik kunnen blijven maken. Ze mogen dus in geen geval gevaar opleveren voor de generaties die na ons komen.

Schaliegas brengt de duurzaamheid in gevaar

Voor de winning van schaliegas moeten er chemicaliën en zand in de bodem worden gespoten. Vooral het gebruik van die chemicaliën veroorzaakt veel onrust. Niet alleen bij milieu organisaties, maar vooral ook bij de bevolking van de gemeenten die het eerst met de proefboringen te maken krijgen. Gevreesd wordt voor aardschokken en vooral voor de vervuiling van het grondwater met chemicaliën.

Brandend water

Daarnaast is er uit Amerikaanse onderzoeken gebleken dat er door de boringen ook meer methaan in het drinkwater kan voorkomen. Op bepaalde plaatsen kan men het drinkwater aansteken. Dat is toch te gek om los te lopen? Vooral de aardschokken en de vervuiling van het grondwater met chemicaliën en methaan vormen het grootste bezwaar tegen de winning van schaliegas.

Geld is vaak belangrijker dan de volksgezondheid

Geen enkel bedrag aan geld kan de schade aan het grondwater vergoeden. De gezondheid van onze bevolking is onbetaalbaar. Met duurzaam produceren heeft het fracken niets te maken. Het betekent juist het tegendeel. Wat helpt het als we veel verdienen aan de winning van het schaliegas, maar aan de andere kant veel schade ondervinden van aardschokken en ons drinkwater nog veel duurder wordt als we het elders vandaan moeten gaan halen, omdat het hier vervuild is.

De overheid heeft geen last van het boren naar schaliegas

Ook de gestegen ziektekosten vanwege de schade aan de gezondheid van de bevolking zou de overheid niet vergoeden. Die zou u als burger dan zelf eveneens moeten ophoesten. Alleen de schatkist zou er beter van worden. De burgers in elk geval niet. Duitsland ziet al af van het boren naar schaliegas. Daar is de politiek flink bezig om schadelijke energiewinning te vermijden. Ook op het gebied van kernenergie.

Nederland wordt hopelijk wijzer

Voorlopig gaat de productie van schaliegas niet door. Men is hard bezig om oplossingen te zoeken in wind- en zon-energie. Dat zal op den duur in elk geval het koken op gas overbodig maken. Koken op elektriciteit of op inductieplaten zal al helpen. Daarnaast kan de aardwarmte eveneens gebruikt worden voor verwarming van huizen. Schaliegas winnen wordt dan een overbodige optie die men beter kan laten liggen.

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, tekstverwerker en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.