Rijmen en gedichten maken

Rijmen en gedichten leren maken met voorbeelden

Rijmen en gedichten maken is met behulp van de teksten op deze pagina niet echt moeilijk meer.
Rijmen en gedichten voor Sinterklaas maken is niet echt moeilijk.

Het maken van rijmen en gedichten is vooral rond de Sinterklaas tijd heel belangrijk. Het hoort immers traditiegetrouw bij het geven van Sinterklaas cadeautjes. Vaak wordt er in het rijm een grappige toespeling gemaakt op iets geks dat de ontvanger meegemaakt heeft of op een aparte eigenschap. Altijd alleen op een grappige manier en nooit bedoeld om de ontvanger te kwetsen. Dat zou de avond immers compleet bederven en dat mag niet gebeuren.  Niet iedereen kan echter goed rijmen. Deze pagina wil u het rijmen en dichten wat gemakkelijker maken. Op een van de andere pagina’s vindt u ook rijmen en gedichten die al helemaal klaar zijn en die u ook zelf mag verbouwen voor uw eigen gebruik.

Rijmwoorden zijn gemakkelijk te vinden

Het maken van rijmen en gedichten is niet zo moeilijk als u denkt. Woorden die op elkaar rijmen zijn niet zo moeilijk te vinden. Met de letters van het alfabet naast u vindt u vast een woord dat rijmt op het laatste woord van de door u geschreven zin. Gebruik het laatste gedeelte van het woord, bijvoorbeeld een of twee klinkers en een of twee medeklinkers daarachter en zet daar even op een kladblaadje steeds weer een andere letter van het alfabet voor. Net zoals het hieronder staat. Ik heb de letters wat door elkaar gehutseld  want mij schieten dan meteen al een stel rijmwoorden te binnen, maar het systeem werkt op zich zo ook.

Moeilijke rijmwoorden zoals “corona”

Woorden, waarop bijna geen rijmwoorden zijn te vinden, kunt u beter niet aan het einde van een zin gebruiken, want dan zit u vast. Denk bijvoorbeeld aan het woord “corona”, dat veel Sinterklazen vast in hun rijm zullen willen gebruiken. Er rijmt bijna niets op dat woord, dus gebruik het aan het begin van een zin, zodat u er niet op hoeft te rijmen. Het woord “Covid” is beter te gebruiken, want daar rijmt heel veel op, zoals bid, fit, dit, hit, grit, pit, spit, zit, wit, enzovoort.

Hebt u alle letters al uitgeprobeerd?

Het komt wel eens voor dat u alle letters al uitgeprobeerd hebt, maar er niets is dat goed rijmt op het door u geschreven laatste woord. Verander dan de eerste zin. Maak een nieuwe zin met een gemakkelijker rijmwoord aan het einde. Zo doen alle andere mensen het ook. Op een woord als “verandert” vindt u immers niet meteen een zin die bij de voorgaande past met een goed rijmwoord daarop aan het einde. Een van de weinige woorden die daarop rijmt is immers “meandert” maar maak daar maar eens een goede zin mee, die goed volgt op de vorige zin.

Het ritme van de rijmen en gedichten

Probeer wel een beetje het ritme in de zin aan te houden, zodat de ene zin niet veel langer is dan de andere zin. Het gedicht of de rijm “loopt” dan niet lekker en leest ook niet prettig. De zinnen moeten ongeveer even lange “cadans” hebben. Elke lettergreep is er een. U hoort vanzelf of het goed klinkt als u uw gedicht hardop leest. Het is echter voor een sinterklaasrijm niet erg als u hier of daar ook een iets langere zin hebt, als het nu eenmaal niet anders kan.

Voorbeeld 1:

Wie leeft om te geven
geeft andermans leven
een positieve zin
dus maak een begin.

Goede zinnen maken tijdens het rijmen en gedichten maken

Probeer wel tijdens het rijmen goede en duidelijke zinnen te maken. Halve zinnen lezen niet prettig en de ontvanger van het gedicht snapt er dan ook meestal niet veel van. Liever een goede zin en aan het einde een woord dat niet helemaal rijmt op de vorige zin, als een warrig verhaal met goed rijmende woorden. Een goede tip is tevens het gedicht even hardop te lezen als het klaar is. U hoort het dan meteen als er iets niet klopt. Kijk elk gedicht bovendien even na met de spellingcontrole, zodat er ook geen type- en taalfouten meer in zitten.

Voorbeelden van rijmwoorden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van rijmwoorden, die u misschien zo ook al kunt gebruiken. Soms hoeft u helemaal geen lange rijm te maken, maar gaat het ook op de volgende korte manier voor bijvoorbeeld een ketting als sieraad:

Voorbeeld 2:

In deze zak
Zit een strak
heel klein pak
Dat met gemak
Past in een hak
Erin zit blingbling
Nee, ’t is geen ring
Maar een ding,
Dat liever hing
In de vorm van een kring.
U ziet hier ook weer dat ik de laatste zin gewoon wat langer gemaakt heb, omdat er weinig anders op zat. U ziet hier ook dat hier niet eens steeds twee zinnen op elkaar rijmen en er per stukje slechts vijf zeer korte zinnetjes nodig zijn. De zinnetjes samen moeten wel iets betekenen en betrekking hebben op het cadeautje waar het voor gemaakt is.
Wat voorbeelden van rijmwoordenzijn,

Stoomboot

Potlood, walnoot, pindanoot, noot, goot, schoot, schroot, bloot, rood, moot, dood, poot, spoot, vloot, groot, loot, brood, stoot,

Sint

Kind, vind, blind, wind, print, hint, bemind, verslind, gezwind, lint, pint, bind, mint, tint, zint, verzint

Piet

Ziet, niet, schiet, biedt, lied, iet, liet, riet, verschiet, beziet, wiet, spriet, verliet, verdriet, verschiet,

Zak

Dak, hak, pak, mak, bak, tak, kak, lak, prak, wak, gebak, kwak, strak, plak, zwak, slak, klabak, gemak,

Zijn

Schijn, brein, mijn, dijn, lijn, fijn, klein, wijn, gein, grein, zwijn, pijn, gordijn, Piet Hein, balein, sjagrijn,

Halen

Balen, betalen, verhalen, verschalen, palen, malen, kalen, stralen, kwalen, dalen, dwalen, pralen,

Schenken

Denken, bedenken, krenken, zwenken, verdenken, wenken, gedenken.

Daken

Haken, kaken, baken, bewaken, maken, kaken, diaken, spraken, kraken, kwaken, waken, wraken, verzaken, laken, verzaken, vermaken.

Cadeau

Ziezo, tableau, ach zo, Plato, mayo. Mario, kano, ziezo.
Er zijn meer mogelijkheden. Dit is beslist nog niet alles. Een goede tip is daarom ook om na de eerste zin even alle woorden op te schrijven die rijmen op het laatste woord daarvan en dan te kijken welke zin u daarvan kunt maken. Een zin die, wat betekenis betreft, natuurlijk moet passen bij de vorige.
Een heel grappig sinterklaasverhaal om aan uw kinderen voor te lezen staat eveneens binnen deze website.
Lukt het u ondanks alles helemaal niet om een goed rijm bij een cadeautje te maken, ga dan even naar de pagina met kant en klaar rijmen.
Zoekt u nog goede ideeën voor een goed cadeautje?

Een grappig gedicht voor grote mensen in deze tijd met corona.

Attentie! Alle teksten, foto’s en andere afbeeldingen op de pagina’s van deze website vallen onder het auteursrecht en mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd (via druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook), openbaar gemaakt of elders op internet gezet worden  zonder voorafgaande toestemming van de auteur en eigenaar van deze website.

Home