CV Anneke Cornelissens

CV 

Anneke Cornelissens

Op deze pagina vindt u mijn cv. Ik vul hem regelmatig aan. Ik ben altijd druk bezig. Stil zitten is niet mijn hobby. Dat zal het ook nooit worden, hoe oud ik ook wordt.

CURRICULUM VITAE (CV) VAN:

Anneke Cornelissens
E-mail:        ac@cuci.nl

Schrijversnaam: Anneke Cornelissens

 

Opleiding: Mulo
K.L.O.S Heerlen Basisakte (1964)
K.L.O.S. Maastricht Hoofdakte (1970)
Applicatie Volledig bevoegd onderwijzeres (1988)
Handenarbeidcursus (1971)
Diverse cursussen Volkshogeschool (1971 tot 1973)
Ervaring in: OnderwijstakenJeugdwerk:Begeleiding van jongeren en stagières
Leidinggevende en bestuurlijke taken
Organisatorische taken
Schriftelijke vaardigheden:Auteurswerk/boeken 

Auteurswerk schriftelijke cursussen/lesmateriaal (administratief + veiligheidsmedewerker)

Opstellen examens/meerkeuzevragen, e.d. 
Examenwerk beoordelen

Deelname in pilotproject CGO onderwijs voor administratief medewerker

VORIGE WERKGEVER(S)

AUGUSTUS 1964 TOT EN MET MEI 1978

Als onderwijskundige werkzaam bij Kleuterschool “St. Janneke” te Geleen met de zorg voor 40 tot 44 kinderen per schooljaar wat betreft de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kleuters van 4 tot 6 jaar.

Begeleiding van in totaal zeven stagières

Gedurende zes jaar met korte tussenpozen waarnemend hoofd van deze kleuterschool wegens ziekte van het hoofd van school.
Meegewerkt  aan het opstellen van een fikse begroting voor de verbouwde en uitgebreide school en de afwerking van de bestellingen en leveranties.

Redactielid van het gezamenlijke schoolblad van Basis- en Kleuterschool

Juni 1966 tot september 1971

Wekelijkse kabouter- en gidsenleidster bij de plaatselijke gidsenvereniging te Lindenheuvel-Geleen. Speciale taken: de organisatie van de foeragering voor het jaarlijkse kamp, de leiding van de keuken en de opzet en uitvoering van  nachtelijke “spokenjachten”. Het laatste jaar leidde ik twee kaboutergroepen en twee gidsengroepen wegens gebrek aan mankracht.

MAART 1982

Twee en een halve dag een leerkracht vervangen bij Basisschool Lindenheuvel te Geleen.

 APRIL 1982 tot DECEMBER 1985

Lid van het bestuur van de personeelsvereniging van het toen pas opgerichte Hamilton Standard Stork te Beek. (Vliegtuigoverhall)
Samen met dit bestuur de personeelskrant opgezet, de tekeningen voor de strip van de “Hamilton-tijger” gemaakt en mijn deel van de redactionele taken uitgevoerd.
Ook de openingsreceptie van het bedrijf en het personeelsfeest werden mede door mij georganiseerd.
Wegens ziekte van mijn man kon ik dit werk niet langer meer doen.

OKTOBER 1988.

Anderhalve dag vervangen bij “De Kring” te Beek.

ALGEMEEN

+In juni 1974 getrouwd met H.M.F. Sips.
Twee zonen uit dit huwelijk.
1980 tot 1989

(De moeilijke tijd) Ik kon wegens overcapaciteit geen baan krijgen. Omdat mijn man in die periode ook werkeloos was ben ik ’s avonds en ’s nachts verhalen gaan schrijven, kinderversjes, e.d.
In die tijd zijn een aantal van mijn zelfgemaakte schilderijen verkocht.
Reclamebordjes en een reclameplaat voor een bakkerij in Maasmechelen (België) gemaakt.
Op verzoek van klanten taarten beschilderd met voedingsverf.
Het logo voor de schoonheidssalon van mijn zus ontworpen.

Ik zit nooit stil.

In 1999:

Voor TV GAZET-Wonen verschillende keren ter vervanging van een medewerker “wooninfo’s” gemaakt. Met  de informatie van makelaars werden de teksten verkort weergeven. Op die manier konden ze binnen een minimaal tijdsbestek door een lezer van TV GAZET gelezen worden. Daarbij werden de de foto’s van het betreffende te verkopen pand getoond.

 JANUARI 1989 tot NOVEMBER 2014

In opdracht van een uitgeverij in schriftelijke cursussen heb ik in 25 jaar tijd totaal 71 lessen in  9 verschillende vakken geschreven. Deze heb ik regelmatig bijgewerkt en gemoderniseerd. De lessen worden als modules in verschillende cursussen gebruikt:

5 lessen Omgangsvormen

2 lessen Archiveren

8 lessen Secretariële Vaardigheden (voor secretaresses)

7 lessen Balietechnieken (voor receptionistes)

8 lessen Secretariaatspraktijk niveau 2

8 Lessen secretariaatspraktijk niveau 3

1 les over de dictafoon

2 lessen kantoorpraktijk

8 lessen “Positief Denken” (hobbycursus)

Van  deze (schriftelijke) lessen kreeg ik dagelijks veel correctiewerk.

Twee maal per jaar beoordeelde ik verschillende examens.

In het jaar 2008

heb ik in het pilot-project gezeten voor het opstellen van een nieuwe cursus Administratief Medewerker binnen het CGO-onderwijs waarbij drie uitstroom mogelijkheden waren.

Inmiddels heb ik 19 kinder- en jeugdboeken geschreven. Daarvan zijn een paar in “drielingen” uitgegeven. In totaal zijn er nu 25 boeken van mijn hand in de boekhandel en bibliotheken. Het laatste kinderboek is in 1997 uitgegeven.

Wegens drukte van correctiewerk heb ik na die tijd wel geschreven. Ik had weinig tijd om naar uitgeverijen daarvoor te zoeken.

Een boek over bezuinigen en alles dat u zelf kunt doen met de titel “Gouden Handen” is na 2010 ontwikkeld en te koop bij de Limburger.

Een manuscript voor een (meisjes)jeugdboek met een verhaal over de gevaren van het uitgaan voor jonge meisjes (alcohol en verkeerde vrienden) is momenteel klaar om weggestuurd te worden.

Een boekje met Sinterklaasgedichten over allerlei uiteenlopende onderwerpen is in eigen beheer gemaakt. Het is nog niet uitgegeven.

 

Vanaf maart 2010:

In opdracht van de firma Laudius een serie van 16 lessen voor Kantoorpraktijk Secretarieel 2 ontwikkeld. Eveneens in opdracht van deze firma 6 extra lessen Basiskennis notuleren.

Hiervoor doe ik het correctiewerk en beoordeel open boek examens.

Van juli tot oktober 2010 heb ik via opdracht een cursus veiligheidsmedewerker samengesteld.

Twee geselecteerde schilderijen van mij hebben een half jaar gehangen op de tentoonstelling van het Limburgs Landschap in Venlo.

Met de computer heb ik geen enkel probleem.

Ik werk met Office 2003, (Excel, Word,) en kan zeer goed omgaan met scanner, printer en internet.

Ik ben ZZP’er, heb een klein, compleet ingericht kantoor en werk via opdrachten voor diverse opdrachtgevers.

Daarnaast schrijf ik stukjes op internet. Ik schrijf voor mijn eigen websites en voor een aantal andere sites. U zult regelmatig wel wat teksten en ideeën van mij tegenkomen.

In de SEO ben ik goed thuis.

Ik werk correct en kom altijd mijn afspraken na.

Home