Mijn baby

Mijn baby is de mooiste baby van de wereld

De geboorte van een baby is voor de meeste ouders een fantastische ervaring en een enorme gevoelsexplosie. Als een baby pas

Een cadeau dat past bij de leeftijd van een baby is niet moeilijk te zoeken als u weet waar u op letten moet. Een cadeau per leeftijd is voor elk kind te vinden.
Een mooi cadeau voor een baby is een serie stapelbakjes, waarmee een baby zijn motoriek kan oefenen.

geboren is, is dat een uitbreiding van uw eigen horizon. Uw leven wordt verreikt met de zorg voor het kindje en vooral in het begin spreken veel ouders over “onze baby”of over “mijn baby”.  Een baby is compleet afhankelijk van zijn ouders, maar moet na verloop van jaren zo opgevoed zijn dat het op eigen benen in de maatschappij kan functioneren.

Uw baby is geen eigendom

Kinderen krijgen we “te leen” en hebben ieder hun eigen karakter en kwaliteiten. U als ouder mag hen daarbij helpen om deze te ontwikkelen en te vormen. In het begin heeft een baby echter vooral veel liefde en verzorging nodig. Opvoeden komt daar nog weinig aan te pas, hoewel ook dan al een goede regelmaat van groot belang is. De baby moet natuurlijk wennen aan zijn verzorgers en zijn omgeving. Hij leert wennen aan zijn etenstijden en het regelmatige bad, en ga zo maar door. Toch zit daar al een opvoedingselement in. Wanneer een moeder bij elke kik van haar baby het kind uit zijn bedje haalt, zal ze na verloop van tijd geen rust meer kennen. Het kind moet daarom langzaam aan een bepaalde regelmaat wennen.

Regels aanleren, ook van mijn en dijn

Na verloop van een paar maanden komen daar ook echte regels bij, waar het zich aan moet leren houden. Wanneer het los in de huiskamer mag rondkruipen, moet het van bepaalde dingen afblijven, omdat ze te gevaarlijk zijn, te kostbaar of gewoon omdat het kind er nog niet op de goede manier mee kan omgaan. Zo zal men het kind bijvoorbeeld niet toestaan om een mooi leesboek, bedoeld voor volwassenen, kapot te scheuren. Het kind zal vanzelfsprekend proberen te testen, of die regels altijd geldend zijn, of alleen voor dat ogenblik. Het zal dan van de vasthoudendheid van de ouders afhangen, of het kind leert luisteren, of niet.

De basis voor de opvoeding begint bij de baby

In deze periode wordt de basis gelegd voor de latere verhouding tussen ouders en kind. U zult in die tijd wel eens opmerkingen te verwerken krijgen van familie en kennissen op de manier van: “Ach, laat hem toch! Het is toch nog maar een baby! Hij snapt er nog niets van.” U zult er echter versteld van staan hoe snel uw baby in het eerste levensjaar al bepaalde dingen begrijpt! Vooral de eerste zes levensjaren zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het karakter en de intelligentie van uw kind.

Vertrouw op uw eigen oordeel en instinct

Doe altijd datgene, waar u en uw partner als opvoeders volkomen achter staan. Laat echter elke maatregel ontstaan uit uw liefde en verantwoordelijkheid voor het kind en nooit uit gemakzucht. Een kind voelt het verschil, zo klein als het ook is. U als ouders bent als eerste verantwoordelijk voor uw kind. Meningen en ideeën van anderen moet u altijd aanhoren en overwegen (tenslotte kan er vaak iets goeds in zitten), maar ga uiteindelijk altijd af op uw eigen, eerlijke oordeel. U kent uw eigen kind het beste. Het heeft een groot pakket aan  karaktereigenschappen  van u en uw familie in zich en een gedeelte van die van uw partner. Ook dáárom kunt u beiden het beste inschatten, welk effect een bepaalde maatregel op uw kind zal hebben. Ga daarom niet altijd blindelings af op raadgevingen van anderen, al zijn dat soms doktoren, leraren of maatschappelijk werkers. Overweeg hun raadgevingen, onderzoek eerlijk of ze gelijk hebben, maar neem tenslotte altijd beslissingen, die u zelf het beste vindt voor uw kind.

Elke ouder kan twijfelen aan een beslissing

Niemand is echter onfeilbaar. Ook ouders zijn dat niet. Er zal wel eens een tijd komen, dat u twijfelt aan uw eigen beslissing. Ook dat is niet zo erg. Ook die twijfel heeft namelijk haar nut! Ze bewaart u voor ondoordachte beslissingen en zet u aan tot bezinning. Een opvoeder die ervan overtuigd is, dat hij het helemaal goed doet, zit er gegarandeerd faliekant naast! Onthoud tenslotte dit: de liefde, zorg en tijd die u in uw kinderen steekt zult u als het volwassen is, meestal ook in omgekeerde vorm terug ontvangen.

Houd de opvoeding zoveel mogelijk in eigen hand.

Het is dan ook heel belangrijk om de opvoeding van uw kind zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Tegen uw liefde en zorg kan geen enkele andere opvoeder op. U kent uw kind het beste en het zal van u ook meer accepteren dan van een vreemde. Een ding is zeker: wanneer iemand weinig liefde, zorg en tijd in zijn eigen kinderen steekt, zullen die kinderen wanneer ze eenmaal volwassen zijn, niet veel binding meer met die ouder hebben. Kinderen zijn echter het belangrijkste in het leven van mensen. Belangrijker dan geld, aanzien, status en wat al niet meer. Als u gepensioneerd bent is uw werk al snel in vergetelheid, maar uw familie is er dan nog steeds. Ook al zijn uw kinderen uit huis en getrouwd en hebben ze een eigen gezin en kinderen. Uw kind is daarom al uw aandacht, zorg, inspanningen en vooral uw liefde meer dan waard.

Opletten en stimuleren is heel belangrijk

Wat heel belangrijk is: neem regelmatig de tijd om te kijken naar wat uw kind doet en stimuleer het.  Dat betekent niet dat u zijn spel moet onderbreken, maar soms is een licht duwtje of hulpje wel handig. Zelf stond ik ooit eens aan de

Stapelbakjes om torentjes mee te bouwen zijn voor een baby van zes maanden enorm leuk speelgoed.
Stapelbakjes om torentjes mee te bouwen zijn voor een baby van zes maanden enorm leuk speelgoed.

afwas en zag uit mijn ooghoeken dat mijn zoon op zijn knietjes in de box zat en zich aan de spijlen vasthield. Ik heb de afwas even de afwas gelaten en zette 6 felgekleurde, plastic eierdoppen omgekeerd op de bovenrand van de box. Mijn zoon keek me blij aan en deed alle moeite om de dopjes te kunnen pakken. Na  een kleine vijf minuten stond hij recht en liet triomfantelijke kreetjes horen met de blauwe eierdop in zijn hand. Het gaat er niet om dat u het kind allerlei dingen voordoet, want kinderen doen al uit zichzelf al alles na wat ze zien, maar het gaat er juist om uw fantasie te gebruiken om het kind steeds weer uit zichzelf nieuwe ontdekkingen te laten doen.

Als het kind wat groter wordt, worden ook de spelregels van de opvoeding belangrijk. Elk kind heeft een rustig, maar niet beklemmend, raamwerk van regels nodig. Niet alleen om het in het gareel te houden, maar ook om het te leren omgaan met onze sociale maatschappij. Daarnaast voelt een kind zich veilig als er regels zijn van wat mag en wat niet mag.

Meer weten over het opvoeden?

Wanneer is verzorgen verwennen?

Leer ook uw kind tijdig om goed om te gaan met geld.