Ondernemen

Kinderen zelf lesgeven

Kinderen zelf lesgeven is gemakkelijker dan u denkt

Kinderen zelf lesgeven is gemakkelijker en leuker dan u vermoedelijk denkt. U vindt hier per leeftijd datgene waar kinderen behoefte en les in nodig hebben om enigszins bij te blijven. Natuurlijk zijn daar allereerst de lespakketten en de videolessen die scholen paraat hebben, maar mocht u daar niet meteen aan kunnen komen, dan kunt u met deze informatie al een heel eind komen.

Kinderen zijn heel nieuwsgierig en weetgierig

Ze moeten echter veel leren en vooral in tijden van een pandemie, zoals tijdens het coronavirus en tijdens een ziekte van het kind zelf. Het is dan heel belangrijk dat de lessen doorgaan. Vooral lezen en rekenen zijn heel belangrijk. Wie kan lezen kan immers alle informatie van zijn/haar interesse opzoeken en in zich opnemen. Wie kan rekenen kan leren met hoeveelheden om te gaan, te meten, maar ook bijvoorbeeld om met geld en spaargeld om te gaan.

Blijf positief bij het lesgeven

Om te beginnen is herhaling heel belangrijk voor het aanleren van bepaalde vaardigheden. Wees dus niet bezorgd als uw kind de volgende dag alles alweer vergeten lijkt te zijn. Oefening baart kunst en dat is ook bij het lesgeven een belangrijk onderdeel. Uw les is dus geen verspilde tijd, maar de herhaling is een belangrijk onderdeel daarvan. Dat kan elke leerkracht u vertellen.

Lesgeven in taal voor kinderen van 4 tot 6

Taal is het allerbelangrijkste in het onderwijs. Zonder kennis van de taal kunt u uw kind niets leren. Een grote woordenschat is daarom een van de belangrijkste onderwerpen, waar les in gegeven moet worden. Voor alle kinderen onder de zes jaar is het liedjes zingen, versjes opzeggen, vertellen en voorlezen door ouders en onderwijzend personeel heel belangrijk. Boeken met afbeeldingen zijn eveneens onmisbaar. Daarmee kunnen kinderen dieren en voorwerpen leren benoemen en zelf leren vertellen en omgaan met de taal. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar is dit even belangrijk als voor de kleintjes van 0 tot 4.

Lesgeven in rekenen voor kinderen van 4 tot 6

Kinderen leren het snelst als ze zien wat ze moeten begrijpen, dus laat hen vooral letterlijk zien wat u hen wilt aanleren. Is er geen lespakket van school, begin dan met het tot tien leren tellen en het oefenen met kleine hoeveelheden, om zo het begrip voor getallen aan te kweken. Maak van de lessen zo mogelijk een spel. Een rekensom van 2 + 2 is bijvoorbeeld leuker als u daar 2 ijsjes + 2 ijsjes van maakt en dat laat optellen. Laat het kind tellen met speelgoedonderdelen als kaarten, blokken, knikkers, autootjes, enzovoort. Geef ook bij elk aantal het cijfer aan, dus laat het cijfer 4 zien als het kind een groepje van vier blokjes heeft neergelegd. Op die manier combineert het kind het aantal met het cijfer.

Alle soorten sommen echt laten zien

Optellen, vermenigvuldigen en delen kan eveneens met kleurpotloden, blokken, balletjes klei, partjes appel, enzovoort. Het kind ziet het dan voor zich en kan het gemakkelijker begrijpen. Dat geldt niet alleen voor de kleintjes, maar ook bijvoorbeeld voor grotere kinderen die moeite hebben met de tafeltjes. Het tafeltje van drie is gemakkelijker te snappen als u daar een rijtje van laat leggen met tien keer drie blokjes (of iets anders) onder elkaar. Het kind kan het tafeltje van drie dan gemakkelijker opzeggen en tellen. Als het kind het begrijpt en ziet, kan het dat naderhand ook zonder de hulp van de zichtbare dingen.

Kinderen lesgeven in het oefenen van de fijne motoriek en het schrijven

Het tekenen en het binnen de lijnen kleuren is voor kinderen van vier en vijf jaar heel belangrijk. Het is een voorbereiding op het schrijven. Via het tekenen en binnen de lijntjes kleuren wordt de fijne motoriek van de handen geoefend. Die is belangrijk voor het later leesbaar leren schrijven. Voor kinderen vanaf 5 en 6 jaar zijn er al schriftjes om letters na te leren schrijven. Veel kinderen van die leeftijd vinden dat gewoon leuk om te doen. Kinderen van vijf jaar vinden het al leuk om hun eigen naam te leren schrijven en leren daar onbewust al wat letters mee. Het opzeggen van het alfabet zien ze vaak als een kunstje en zijn er trots op als ze dat kennen.

Lesgeven aan jonge kinderen en materialen daarvoor

De slimste kinderen van 5 spelen op die tijd al met een letterdoos en kunnen al woordjes leggen. Behalve de letterdoos is ook het spel Loco een goede hulp bij het lesgeven. Loco Bambino is voor de kleintjes van 3 tot 5 jaar en Loco Mini voor 5 tot 7 jaar. Losse boekjes daarvoor zijn in de speelgoedzaken te koop en er zijn ook boekjes, waarmee het kind kan leren lezen en rekenen. Overigens zijn er diverse andere materialen te koop om letters te herkennen en woordjes te leren.

Laat kinderen ook bewegen

Dat is niet alleen goed voor het lichaam, maar stimuleert ook de hersenen. Ga met de kinderen naar buiten. Leer hen de namen van de bomen, struiken en bloemen. Laat hen zelf wat planten en zien hoe een zaadje kan ontkiemen. Ga samen wandelen en laat hen bij mooi weer buiten spelen. Voor alle kinderen van 2 tot 6 jaar zijn natuurlijke materialen als zand, water en klei onmisbare artikelen om hun creativiteit en hun kennis te testen en uit te breiden.

Lesgeven aan kinderen vergt geduld

Maak er geen halszaak van. Word niet ongeduldig als een kind niet direct iets begrijpt, maar leg het dan gewoon op een andere manier uit. Merkt u dat de aandacht verslapt, begin dan aan iets anders. Ga dan even samen buiten iets doen, vertel een verhaal, of zing samen een paar liedjes. Net als volwassenen kunnen ook kinderen niet heel lang achter elkaar geconcentreerd bezig zijn met hersenwerk. Het heeft daarom weinig zin om te mopperen als u merkt dat de aandacht verslapt.

Wees positief

Er mag best eens gelachen worden. Een grapje houdt vaak ook de aandacht vast en helpt uzelf en de kinderen om even afstand te nemen. Zoek ook boeken om te lezen. Vooral kinderen die al goed kunnen lezen kunt u helpen om straks betere cijfers te halen voor het begrijpend lezen. Laat uw kind een hoofdstuk uit een boek lezen en laat het dan in zijn/haar eigen woorden aan u vertellen. Het kind oefent daarbij het begrijpend lezen, maar ook de eigen woordenschat, want het is niet gemakkelijk om in eigen woorden iets na te vertellen.

Lesgeven aan kinderen van diverse leeftijden

Let in de eerste plaats altijd op de interesse van het kind en probeer die uit te breiden.
Van 5 tot 8 jaar; lezen en rekenen
5 jaar: herkennen letters en cijfers, het alfabet leren, de eigen naam schrijven, enzovoort. Haal ook een atlas of een wereldbol in huis. Wijs de plaatsen aan, waar u samen op vakantie geweest bent. Laat hen zien waar de landen liggen, waar ze iets over horen op het nieuws of in boeken. Boeken zijn heel belangrijk. Kinderen van 5 en 6 jaar kunnen vaak al drieletterige woordjes lezen als ze al een aantal letters kennen. Daar zijn boeken voor te vinden in de bib en op internet.
7 jaar: samen lezen, optel- en aftreksommetjes maken, leer de waarde van het geld en leer hen tellen met geld.

8 jaar: begrijpend lezen, rekenen, tafeltjes (met materiaal)

9 jaar: begrijpend lezen met moeilijkere woorden. Zoek kinderboeken en strips voor de jeugd.

10 jaar: staartdelingen, vermenigvuldigen, delen, aardrijkskunde van de landen om ons heen en ons eigen land. Begrijpend lezen wordt hier steeds belangrijker, maar geef ook les in de natuur met namen van bomen, bloemen, gewassen, groenten.

11 en 12 jaar: aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis, het belang van gezond water, gezond eten en goed bewegen. Leer het kind hoe te zoeken naar onderwerpen op internet. Op de vervolgschool heeft het die vaardigheid nodig.

Zelf lesgeven aan kinderen in het algemeen

Overal zijn boeken voor. Wees dus niet bang om met lesgeven te beginnen. U kunt zelf alles uit internet en uit boeken halen. Er zijn bovendien ontelbare programma’s om kinderen met leren te helpen. Besteed er een avond aan en u zult er gegarandeerd een aantal vinden. Ook kleurplaten voor kleintjes zijn gemakkelijk op te speuren. Leer het kind bovendien ook wat u zelf allemaal weet.

Oudere kinderen en pubers kunnen het beste het lespakket van hun school gebruiken. Laat hen lessen van de school op video volgen en hun huiswerk maken, maar ook zij moeten per dag ook bewegen. Vaak is dat lespakket van school wel voldoende, maar merkt u dat het kind daar te weinig aan heeft, breid dat dan uit met boeken over algemene kennis. Let daarbij dan vooral op hun interesse. Zeker als ze vlak voor hun pakketkeuze of voor de keuze van een van de soorten hoger onderwijs staan.

Uw kinderen zelf lesgeven is beslist inspannend

Kinderen zijn geïnteresseerd in alles om hen heen en dat maakt het net zo leuk om met hen bezig te zijn. Volwassenen kunnen zo ontdekken dat kinderen op een heel andere manier naar waarden, voorwerpen, de natuur en naar problemen kijken, dan zijzelf. Een kind kan een probleem naar de essentie terugbrengen en zo de volwassene laten zien dat hij zich meer druk maakt dan noodzakelijk is.

Calculeren voor ondernemers

Calculeren is voor ondernemers noodzaak 

Wat betekent calculeren?

Calculeren betekent in normaal Nederlands “rekenen” en betekent meestal binnen het ondernemerschap bijvoorbeeld:

  • het maken van een begroting
  • het vaststellen van de prijzen voor de verschillende onderdelen van een project
  • het bepalen van de eindprijs inclusief de kosten, de BTW en de winst voor uw onderneming.

Dat maakt al meteen duidelijk dat het calculeren niet gemakkelijk is, maar beslist noodzakelijk om uw onderneming gezond te houden.

Een voorbeeld van calculeren

U ziet het wel eens vaker bij restaurants. In de race om de klant willen sommige restauranthouders beslist de goedkoopste zijn, maar tellen bij de prijs van een gerecht alleen de kosten van vlees, groenten en verdere benodigdheden, waarbij ze dan wat “winst” optellen, maar vergeten daarbij hun overige kosten van huur, arbeidsuren van de restauranthouder en van zijn medewerkers, elektriciteit, gas, water, de was van eventuele tafelkleden en servetten, enzovoort ook in de prijs te verwerken. Dat zijn per gerecht allemaal hele kleine bedragen, maar in totaal wel belangrijk genoeg om te vermelden. Wie dat niet doet, heeft er zichzelf en zijn medewerkers mee. Het gevolg is een achteruitgang in inkomsten en uiteindelijk een schuldenberg, waar ze niet meer overheen kunnen kijken.

Talent voor het werk is niet alles

Ondernemen betekent vooral ook goed kunnen omgaan met geld, een goede, complete administratie voeren en weten welke kosten gepaard gaan met het maken van het product, de materialen, de BTW en de winst die de onderneming er tevens uit moet halen. Daarbij moet vooral de verhouding tussen prijs en kwaliteit goed zijn. Een middelmatig product, waarvoor men een te hoge prijs vraagt, zal het binnen de markt immers niet redden. Overigens is vooral voor het maken van offertes een goede calculatie noodzakelijk. Daarbij moet u tevens rekening houden met een post “onvoorzien”.

 De kostprijs binnen de calculatie

Probeer de kostprijs van uw producten (of de kosten van een project dus) zo laag mogelijk te houden, zonder dat daarbij de kwaliteit beïnvloed wordt. Het product moet in de eerste plaats een zo hoog mogelijke kwaliteit hebben, zodat uw klanten tevreden zijn. De kosten daarvoor moeten echter zo laag mogelijk gehouden worden. De aankoop van een dure machine, die u slechts af en toe nodig hebt, jaagt bijvoorbeeld de kosten van een product onnodig omhoog.

In de bouw geldt hetzelfde

Er wordt veel nieuw materiaal weggegooid, maar vaak kunnen gedeelten van latten, dakspanten, betonblokken, stenen, enzovoort op een ander project nog gebruikt worden. Het is jammer om deze “overschotten” naar het stort te brengen. Een verstandige aannemer heeft dan ook een plekje, waar hij overtollig, maar nieuw materiaal opgeslagen heeft liggen. Overigens past dat helemaal in het moderne “duurzaam ondernemen”. Wat eventueel lang blijft liggen en niet meer nodig is, kan ook op marktplaats verkocht worden. Vergeet echter bij het kostenplaatje niets te vermelden.

De BTW moet meegerekend worden

Vergeet nooit de BTW op een factuur te vermelden. Staat die er niet op dan moet u toch het BTW bedrag daarvan aan de belastingen betalen en die betaalt u dan zelf. Dat is niet de bedoeling. De BTW moet over het te betalen bedrag gerekend worden en wordt dan bij het eigenlijke factuurbedrag opgeteld. U moet de BTW elk kwartaal aan de belastingen afdragen en wel alle BTW die op de verzonden facturen staan, ook al zijn die facturen nog niet door de klant betaald. Wie slim is verstuurt de laatste twee weken voor het einde van het kwartaal geen facturen meer, want vaak krijgt u die facturen pas na de herinnering (na twee of drie weken dus) betaald.

Het berekenen van de winst

Dat is voor veel beginnende ondernemers een probleem, maar hoeft dat niet te zijn. Kijk eens op internet wat uw concurrenten voor hun producten vragen en stel daar een lijstje van op. Het zal wel even zoeken zijn, want uw concurrenten zullen niet altijd het achterste van hun tong laten zien. Logisch, een concurrent is nu eenmaal een concurrent en wil zelf ook met kop en schouders boven anderen uitsteken. Hij wil zijn product aan potentiële klanten als het beste product laten zien. Aan de eindprijs van hun producten kunt u zien, hoe hoog of hoe laag u met uw prijs moet gaan zitten om genoeg klanten te krijgen. Beginnende ondernemers moeten in het begin iets onder de prijs van anderen gaan zitten, want hun kwaliteit moet zich nog bewijzen. Pas als er genoeg klanten tevreden zijn over hun product kunnen ze voorzichtig de prijs wat optrekken.

Regelmatig opnieuw calculeren

Bij grote projecten die een jaar of langer duren, moet u af en toe opnieuw calculeren. Stabiele prijzen zijn voor uw klanten heel belangrijk. Houd in uw calculatie echter wel rekening met verhogingen van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan prijsverhogingen van uw leveranciers, een hogere BTW, een hogere bedrijfsbelasting, veranderde prijzen van water gas en elektriciteit. Als gedurende het jaar de prijzen van deze onderdelen veranderen, klopt aan het einde van het jaar uw calculatie niet meer en maakt u minder winst dan u gedacht had. Verhoogt een leverancier tussendoor de prijzen, dan kunt u proberen om daar extra korting te krijgen of de leverancier te vervangen door een ander die dezelfde leveringsvoorwaarden en kwaliteitsproducten heeft, maar lagere prijzen hanteert. Het is dat, of een verhoging van uw prijs naar de klant toe.

Calculeren is niet gemakkelijk

Het betekent goed nadenken en goed rekenen. Doe uzelf niet te kort, maar doe ook de klant niet tekort. Een te krappe calculatie verlaagt uw eigen winst en dus inkomen. Die krappe calculatie heeft vaak ook meer kosten voor de klant in de vorm van facturen voor meerwerk tot gevolg. Dat vindt de klant niet leuk en kan zelfs uw goede naam als ondernemer/vakman in gevaar brengen. U ziet in de krant vaak gevolgen van miscalculatie staan, dus ook bij grote ondernemingen gaat nogal eens wat verkeerd. Het is een kwestie van alle onkosten en zaken die ermee te maken hebben goed in kaart brengen en daarnaast de prijzen en het handelen van uw concurrenten in de gaten te houden.

Calculeren kost tijd

Goed calculeren kost tijd, maar evenals de administratie en het archiveren is het calculeren nu eenmaal noodzakelijk om winst te kunnen maken en uw bedrijf te laten groeien.

Archiveren voor ondernemers

Archiveren is voor ondernemers en ondernemingen cruciaal

Archiveren is het opzetten en onderhouden van een archief. Naast het bijhouden van de administratie is de aanleg van een archief heel belangrijk. Het spaart tijd en dus ook geld. Het aanleggen van een archief is een van de eerste dingen die u moet doen bij het opstarten van uw bedrijf. Veel ondernemers denken dat het verdienen van geld en het aantrekken van klanten veel belangrijker zijn en schenken in het begin niet veel aandacht aan het op volgorde bijhouden van hun documenten. Zij komen er echter al na een paar maanden achter dat zij meer tijd kwijt zijn met het zoeken naar documenten, dan met het bijhouden van het archief.

Het nut van een archiveren

Archiveren wordt door sommige ondernemers als “niet betaald werk en dus oninteressant” bekeken, maar dat klopt niet. Het spaart enorm veel tijd als u alle documenten zo opgeborgen hebt dat u elk document apart meteen kunt vinden en daar niet uren naar hoeft te zoeken. Als een klant u na een aantal maanden niet wil betalen wat er op de factuur staat en zegt dat op de offerte een ander bedrag stond, kunt u die offerte meteen terugvinden, een kopie ervan maken, opsturen of mailen naar die klant en hem zeggen dat hij toch het bedrag op de factuur zal moeten betalen. Een goed archief spaart enorm veel tijd en het bijhouden gaat in de loop van de tijd bijna automatisch.

Het digitale archief

Digitaal archiveren gaat hetzelfde als gewoon archiveren. Nu u eenmaal weet hoe u een papieren archief moet opzetten, weet u meteen hoe u een digitaal archief moet opzetten. Ook in de computer kunt u alles in mappen en op volgorde opbergen. Dat moet dan allemaal ook regelmatig op een externe schijf opgeslagen worden, zodat u niet alles kwijt bent zodra er iets met de apparatuur gebeurt. De meeste grote bedrijven zetten hun archieven in de cloud, een bewaarsysteem voor digitale stukken buiten het systeem van het eigen bedrijf. Sommige bedrijven vinden dat echter niet veilig en hebben liever alles zelf onder controle. Wat in de cloud staat is echter veilig voor inbraken of brand in uw bedrijf en blijft dus bij calamiteiten altijd bereikbaar.

Meteen in het begin al archiveren

Kies meteen aan het begin een archiveringssysteem en houdt dat vanaf het begin ook goed bij. Er zijn verschillende archiveringssystemen. U moet daarom eerst beslissen welk archiveringssysteem u wilt gaan gebruiken. Hebt u een eenmanszaak en verwacht u dat dit ook zo blijft, dan hoeft u geen uitgebreid systeem op te zetten. Bent u echter van plan om flink te groeien en uw bedrijf uit te breiden met meer medewerkers, grotere gebouwen en steeds meer omzet, kies dan voor een systeem dat met het bedrijf mee kan groeien. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat u op een bepaald moment het hele archief om moet zetten naar een ander systeem en dat is beslist tijdrovend.

Sorteren op alfabet

Het meest eenvoudig is het ABC systeem. U kent het wel. Sorteren op alfabet. Alles wordt op volgorde van alfabet gezet. Elke nieuwe klant zet u bijvoorbeeld op volgorde van alfabet in de mappen. U gebruikt daarvoor alleen de achternaam van de klanten met de voorletters en de toevoegingen erachter. Het is een vrij logisch systeem. Klanten worden als volgt in het archief gezet:
Bakker, J.H.
Brekers, C.J.
Helwig, A.
Hebt u bijvoorbeeld meer klanten met de naam Jansen, maar hebben zij verschillende voorletters, dan archiveert u als volgt:
Jansen, A. J. H.
Jansen, A. M.
Jansen, G. A. B.
Jansen, M. G.
U ziet hierboven dat na de achternaam ook op de voorletters gearchiveerd wordt. Als u nu de documenten van Jansen, M.G. zoekt, weet u meteen waar u die moet zoeken. Toevoegingen en lidwoorden tellen niet mee voor de volgorde van archiveren. Afkortingen, zoals de naam ’s Hertogenbosch worden dus gearchiveerd als “Hertogenbosch”. Men sorteert dan op de H en niet op de s.

Sorteren op datum

Een andere vorm is het sorteren op datum. Het is een heel eenvoudige manier van sorteren: het laatst binnengekomen document wordt gewoon bovenop het voorlaatste in de map gelegd. Daar zijn veel voorbeelden van. Bankafschriften, jaarverslagen, werktekeningen, notulen van vergaderingen, enzovoort worden bijvoorbeeld altijd op datum gesorteerd. Bij deze vorm van sorteren ligt de jongste datum bovenop en de oudste onderaan. Ook correspondentie wordt vaak op datum gesorteerd. Er zijn twee gangbare vormen van sorteren op datum:
–  dag-dag, maand-maand, jaar-jaar, dus bijvoorbeeld 22-04-13
–  jaar-jaar, maand-maand, dag-dag, dus bijvoorbeeld: 13-04-22
Sinds de eeuwwisseling wordt overigens vaker voor het jaartal vier cijfers gebruikt, dus dan staat er bijvoorbeeld in het eerste geval: 22-04-2013.

Sorteren op code

Naast het sorteren op datum kunt u ook een systeem kiezen met een sortering in code. U kunt kiezen voor:
–                     de numerieke code.
–                     De alfabetische code
–                     De alfanumerieke code
Denk bij het sorteren op de numerieke code voorbeeld aan het nummeren van facturen, offertes, enzovoort. Daarbij nummert u op volgorde: 1, 2, 3, of ook 001, 002, 003 enzovoort. Meestal is een factuurnummer een combinatie van het factuurnummer, het jaartal en het project- of klantnummer, bijvoorbeeld: 003-13-3456. Dit betekent dus de derde uitgeschreven factuur van het jaar 2013 en het nummer van de klant of het project is 3456.
Ook het telefoonnummer is overigens een numerieke code.

Archiveren via de alfabetische code

Die vindt u vaak terug in ziekenhuizen. Denk aan de term voor de Spoedeisende Hulp (SH) of de Operatiekamer (OK)

Sorteren op alfanumerieke code

Kijk maar eens naar de kentekens van auto’s. Die hebben een combinatie van letters en cijfers. Ook

Het UDC systeem voor grote, steeds groeiende bedrijven

Voor bedrijven die verwachten steeds groter te worden is er een UDC systeem. De letters UDC staan voor: Universele, Decimale Classificatie. Dit is een systeem dat tot in het oneindige is uit te breiden. Gebruikt worden de nummers 0 t/m 9. Elk nummer krijgt een onderdeel van het bedrijf toebedeeld, bijvoorbeeld:

0 = Directie
1 = Management
2 = Inkoop
3 = Verkoop
4 = Public Relations
5 = Werkvoorbereiding en research
6 = Productie
7 = Financiën en Boekhouding
8 = Personeelszaken
9 = Magazijn en voorraden

Van het bovenstaande systeem kan elk onderdeel onderverdeeld worden. Neem bijvoorbeeld de afdeling Directie. Die zou bijvoorbeeld de volgende onderverdeling kunnen bevatten:
1.1  Contacten
1.2   Notulen van vergaderingen
1.3   Lopende onderhandelingen
1.4   Ondertekende contracten, enzovoort.
Ook elk van deze onderdelen kan weer onderverdeeld worden en op die manier kan het archief blijven groeien.

Vooral de oudere bedrijven hebben twee soorten archieven:

–   een dynamisch archief, dat dagelijks gebruikt wordt en dicht bij de werkplek staat
–   een statisch archief, dat documenten bevat die al van oudere datum zijn en die slechts zelden nodig zijn. Dit archief hoeft niet direct bij de werkplek te staan, maar wordt vaak op zolder of een andere, meer afgelegen ruimte opgeborgen.

Het omgaan met een archief

Zorg dat er slechts een persoon is die iets mag inbrengen of eruit halen. Als ZZP ‘er bent u dat natuurlijk zelf, maar werkt uw partner mee of is er een andere hulp, beslis dan wie er het meest geordend kan werken en het archief gaat bijhouden. Documenten die niet op de juiste plaats worden opgeborgen, zijn later in een steeds groter wordend archief bijna niet meer terug te vinden. Het is dan ook heel belangrijk dat alles in de goede ordner en op de goede plaats wordt opgeborgen.

Benodigdheden:

Voor een eerste begin is een aantal ordners al voldoende. Zorg dat op de achterkant goed te lezen staat wat erin zit. Is het bedrijf al wat ouder en raakt uw dynamische archief vol, berg de documenten dan in dezelfde volgorde op in archiefdozen. Zet ook hier op de rug van de archiefdozen wat erin zit. Op die manier kunt u altijd nog op oudere documenten terug grijpen.

Belangrijke stukken archiveren, maar ook uitprinten

Belangrijke e-mails, belangrijke correspondentie met klanten, verzekeringen, en dergelijke, moeten uitgeprint in een papieren archief bewaard worden, omdat ze mogelijk als bewijs moeten dienen. U hoopt altijd dat het niet nodig is, maar vaak gebeuren er toch rare dingen, waarvoor bewijzen gevraagd worden.

Bewaartijden van de stukken in het archief

De wet bepaalt meestal de bewaartijden. Privé documenten en boekhoudingen moeten 5 jaar voor de belastingen bewaard blijven, het lopende jaar niet meegerekend. Zakelijke boekhoudingen en zakelijke documenten moeten minstens 7 jaar bewaard blijven, ook hier wordt het lopende jaar niet meegerekend. Documenten die te maken hebben met de aankoop en het onderhoud van gebouwen, zoals de notariële akte, enzovoort, moeten 10 jaar bewaard blijven. Statuten van grotere bedrijven blijven meestal doorlopend bewaard en blijven ook in het dynamisch archief, waar ze altijd voor inzage direct te bereiken zijn.

Correspondentie

Correspondentie wordt meestal slechts twee jaar bewaard, maar daar zijn uitzonderingen voor als het om heel belangrijke correspondentie gaat of om problemen met klanten, waaruit misschien nog een rechtszaak naar voren kan komen. Daarnaast zijn er nog wel andere bewaartijden, maar u kunt dat allemaal vinden op internet of op de site van de belastingen.

Klimaatmaatregelen

Klimaatmaatregelen nemen is heel verstandig

Klimaatmaatregelen. De veranderingen zoals warmere zomers, zwaardere onweersbuien, tornado’s, orkanen en dergelijke worden nu wel door iedereen opgemerkt. De steeds grotere schades ten gevolge daarvan zijn een aanwijzing dat het niet onverstandig is om hier maatregelen voor te gaan nemen. De vraag is echter op welke manier daar iets aan gedaan moet worden en vooral wie dat dan allemaal gaat betalen.

Het corona virus

Grappig is, dat het momenteel vanwege het corona virus het probleem met de stikstof compleet op de achtergrond geraakt is. Zodra het virus echter minder impact op de gezondheid van de mensen heeft, zal het probleem de kop vast wel weer opsteken. Iedereen weet echter dat de lucht schoner is nu er minder gereden en vooral minder gevlogen wordt. Iets om later aan te denken als er maatregelen genomen moeten worden. 

Klimaatmaatregelen nemen kan al door het planten van bomen.
Klimaatmaatregelen nemen kan al door het planten van bomen.

Oorzaken van de opwarming

Over de oorzaken van de opwarming van de aarde zijn de wetenschappers het niet altijd eens met de politiek en de media. Veel wetenschappers wijzen naar de geschiedenis van de aarde. Door de eeuwen heen zijn er ijstijden en warmteperioden geweest. Diverse meren zijn nog overblijfsels van gesmolten gletsjerijs. Het is daarom nog geen uitgemaakte zaak dat de veranderingen helemaal door de mens veroorzaakt zijn.

De media hebben de klimaatmaatregelen gepromoot

De media promoten de klimaatmaatregelen, want het is een “hot item”, maar het is maar de vraag of hun mening ook goed genoeg onderbouwd is. Zij laten vaak alleen de reacties en zienswijzen zien van de wetenschappers die mens als oorzaak van de klimaatverandering aanwijzen. De andere wetenschappers die er een tegengestelde mening op na houden, komen niet voor de buis. De voorlichting aan de burgers is daarom vaak eenzijdig. Het is goed om het eigen verstand te gebruiken en alle meningen over de klimaatverandering bekijken en af te wegen wat u er zelf aan kunt doen.

Het corona virus heeft ook invloed op het klimaat

Sinds de uitbraak van het corona virus zijn er over de hele wereld al maatregelen genomen die een positieve invloed op het klimaat hebben. Veel mensen werken thuis. Er wordt minder auto gereden. Bedrijven kunnen hun producten niet meer kwijt en produceren minder. Er is ook minder vervoer via vrachtwagens, treinen en bussen. De scheepvaart is grotendeels ingezakt en het vliegverkeer al helemaal. De lucht is schoner dan ze in tijden geweest is. Veel mensen merken nu dat ze heel veel dingen eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Het is dan ook goed om eens na te denken hoe het allemaal beter geregeld kan worden. Bijvoorbeeld het van thuis uit werken kan ook in goede tijden van voordeel zijn voor het klimaat. Bovendien merken veel mensen dat het op die manier ook stress verminderend kan werken.

 

Uitkijken met het aangaan van een lening

De omslag van gas naar elektriciteit is duur en ook de isolatiemaatregelen zijn niet goedkoop. Bedenk van tevoren goed wat u gaat doen. Vooral ouderen gaan niet graag een extra lening aan, de ze vermoedelijk niet meer af kunnen betalen. Een lening geeft immers altijd een maandelijkse kostenlast aan afbetaling en rente en het is maar de vraag of dat gecompenseerd wordt door de teruggave van de elektriciteit.
Behalve dat kan isolatie van muren er ook voor zorgen dat het vocht in huis blijft hangen en u daarna ook weer een dure oplossing moet zoeken voor het vochtprobleem. Praat daarom met anderen die de muren al een tijd geleden hebben laten isoleren. Vooral houten parketvloeren kunnen nogal eens last van schimmel krijgen.

 

De politiek kan zelf ook klimaatmaatregelen nemen

Het is van de politiek niet verstandig om de rekening bij de burger te leggen. Zij heeft immers boter op haar hoofd, want zij zou zelf wel eens het goede voorbeeld kunnen geven. De politiek zou immers al zelf voor een aantal zaken kunnen zorgen, in plaats van heel Nederland tegen de haren in te strijken.

 1. De overheid kon eens beginnen met op alle daken van overheidsgebouwen, zoals gemeentehuizen, brandweerkazernes en scholen zonnepanelen te leggen. Dat zou al een aardige hoeveelheid energie opleveren. Een aantal gemeentes zijn hier al mee bezig, maar de overheidsgebouwen van de regering blijven daarbij achter. In elk geval zouden de zonnecellen daar minder overlast geven dan wanneer er goede landbouwgrond voor verspild zou worden.
 2. Uitkijken met kapvergunningen. Men moppert wel over de bossen in Brazilië en op andere plaatsen, maar ook hier wordt vaak meer gekapt dan nodig is. Elke boom is echter een CO2 verwijderaar. Hoe meer bomen en bossen, hoe beter het klimaat in Nederland. Er zouden op een aantal plaatsen ook meer bomen geplant kunnen worden. Wegenbouwers maken vaak een maanlandschap van hun werk. Een voorbeeld is de omgeving van Vliegveld Maastricht. Het is wel heel goed dat Natuurmonumenten haar beleid gaat aanpassen en minder bomen wil kappen. Dat is al een stap vooruit.
 3. Geld vrijmaken om de universiteiten onderzoek te laten doen naar intensivering van de opbrengst van zonnecollectoren, warmtepompen, vliegen op elektriciteit en het omvormen van de uitstoot van CO2 van grote bedrijven. CO2 opslaan onder de grond is niet de beste oplossing. Dan zitten de generaties na ons met een probleem.
 4. De boeren helpen om de megastallen voor vee af te bouwen en niet meer vlees te produceren dan voor het gebruik in Nederland en de landen om
  Megastallen vol dieren zijn niet goed voor het klimaat
  Megastallen vol dieren zijn niet goed voor het klimaat

  ons heen nodig is. Dat vermindert de hoge uitstoot van CO2 en methaangas.

 5. Het gebruik van elektriciteit beter controleren, zodat het sneller ontdekt wordt als er een wietplantage of een drugslab zit. Vooral de wietplantages gebruiken enorm veel energie die beter voor andere dingen gebruikt zou kunnen worden.
 6. Grote warmtepompen bouwen waar men een hele gemeente mee kan bedienen.
 7. Meer groene ruimtes in steden aanleggen. Beter voor de stadsmensen en voor het klimaat in de stad.

 

Wat u als burger zelf kunt doen zonder al te grote kosten

 1. Hebt u een tuin? Plant dan een boom. Dat kan ook nog leuk zijn als u daar bijvoorbeeld een appel- of perenboom voor kiest. Dan heeft niet alleen het klimaat, maar ook uw gezin er nog profijt van via onbespoten, eigen fruit. Is de tuin te klein voor een boom, plant dan struiken. Het meeste blad is goed voor het klimaat. Bovendien houden bomen en struiken uw tuin koel in de zomer.
 2. Verminder het percentage stenen oppervlakte in uw tuin. Dat is beter voor het opnemen van regenwater door de grond en warmt uw huis minder op tijdens hete dagen in de zomer.
 3. Isoleer het huis, maar pas op met de muren, want is de warmte eenmaal binnen, dan krijgt u die ook niet meer zo gemakkelijk uit het huis. Voor ouderen is dat gevaarlijker en een airco gebruiken is duur in het gebruik van energie.
 4. Elektrisch verwarmen en koken wordt voorlopig wat goedkoper. Mettertijd zal het echter gewoon weer duurder worden, want de energiebedrijven willen immers genoeg verdienen.

 

Nadelen aan de klimaatmaatregelen

Er zijn echter ook nadelen aan de klimaatmaatregelen die de regering voorstelt. Het overgaan van gas op elektriciteit via zonnecollectoren en warmtepompen is voorlopig nog erg duur. Het is ook de vraag of u daar op termijn beter af mee bent. Momenteel kunt u de overcapaciteit van de elektriciteit aan de energiebedrijven leveren, waardoor u per jaar een stuk goedkoper uit bent. Als echter bijna iedereen dat doet, zullen de energiebedrijven daar geen vergoeding meer voor geven en u misschien zelfs laten betalen voor de levering. Wat dat betreft is ook de overheid niet echt te vertrouwen.

Warmtepompen

Warmtepompen zijn nog niet lang in omloop. Ze zijn nog duur en de opbrengst is niet altijd wat u gehoopt had. Daarnaast maken ze een brommend geluid, waar buren nogal eens last van blijken te hebben. Er moet vast nog veel aan verbeterd worden en ook de prijs zal mettertijd nog zakken.

Uitval

Als de energie uitvalt, heeft het hele land een probleem. Tot nu toe was er wel eens uitval bij de kassa in de winkel, waardoor er niet gepind kon worden, of plaatselijke uitval, waardoor er een paar uur niet met de computers gewerkt kon worden. Wat gebeurt er echter als de elektriciteit uitvalt in een groter deel van een regio en zelfs de zendmasten daar last van hebben?

Gevolg

Dan doen de smart- en de digitale telefoon het niet meer, de supermarkten worden niet meer bevoorraad, de bedrijven en banken liggen plat, de pinautomaten doen het niet meer, de verwarming en het licht vallen uit, de koelkast en de diepvries moeten dicht blijven en ontdooien langzaam. De elektrische auto’s kunnen niet meer opgeladen worden en de ziekenhuizen en gezondheidscentra zitten met de handen in het haar. De overheid en de gemeentes eveneens. Zo kunnen we nog een poosje doorgaan. Dat risico is er dus als de hele economie op een enkel energiesysteem gericht is en niemand meer uit het hoofd kan rekenen en gewone oplossingen kan bedenken.

Op vakantie

Met de elektrische auto op vakantie in Europa gaan, is nog niet zo verstandig, want het netwerk oplaadpalen is nog niet dekkend. Vermoedelijk zal dat in de toekomst nog wel verbeteren.

Bedenk ook zelf wat u kunt oplossen

Een open haard of kachel is niet goed voor het milieu, maar wel superhandig als u even iets moet oplossen. U hoeft dan in de winter tenminste uw huis niet uit als de elektriciteit zou uitvallen.
Zorg altijd voor wat contant geld in huis, zodat u het daar een week mee kunt uithouden.
Zorg voor wat water en een voorraadje voedsel, zodat u het met uw gezin minstens een week kunt uithouden, mocht de bevoorrading van de supermarkten stagneren. Mocht ook de diepvries het af laten weten, dan hebt u altijd nog wat in de voorraadkast of de kelder staan.

Kantoorinrichting

Kantoorinrichting en apparatuur

De kantoorinrichting en de aanschaf van apparatuur vergen goed overleg over wat u precies nodig hebt. Om uw bedrijf goed te kunnen leiden en uw administratie in orde te kunnen houden is in beginsel meestal niet al te veel nodig. De kantoorinrichting is een van de dingen die bij de opzet van een bedrijf al meteen aan de orde komen.

Er is niet altijd meteen een apart gehuurd kantoor voor nodig

Wie een eigen bedrijf begint en daar in eigen beheer de administratie van gaat doen, heeft een bepaalde kantoorinrichting nodig. Daar hoeft u meestal niet meteen een aparte ruimte voor te huren, want u kunt dit ook bijvoorbeeld op een slaapkamer in uw woonhuis, een bestaande aanbouw, een geïsoleerde garage, of een andere ruimte doen. Voorwaarde is alleen dat niemand anders in uw administratie rommelt en u geen facturen, informatie en andere zaken kwijt kunt raken.

De kantoorinrichting en apparatuur hangt ook af van uw bedrijf

Het hangt bovendien af van de grootte van uw administratie, welke ruimte u daarvoor nodig denkt te hebben. Een boekhouder, een belastingadviseur of een schrijver zullen bijvoorbeeld dagelijks aan hun bureau zitten, maar een bouwondernemer die hele dagen op pad is en alleen de boekhouding, de facturen en dergelijke achter zijn bureau moet bijhouden, zit daar vaak slechts een paar uur per week achter.

 

De meubels voor de kantoorinrichting

In een kantoor hoort in de eerste plaats een bureau. Dat mag gerust een tweedehands bureau zijn en hoeft niet meteen duur uit te vallen. Ook een bureaustoel kunt u tegenwoordig al aan een redelijke prijs krijgen. Een leren directeursstoel kost natuurlijk het nodige, maar een normale, verstelbare bureaustoel met wieltjes en met een goede zit, is al voor een paar tientjes te koop. Natuurlijk moet er ook een goede kast komen om al uw benodigdheden netjes op te kunnen bergen. Liefst stofvrij en goed af te sluiten, zodat er geen nieuwsgierige ogen bij kunnen komen. U weet immers niet of u ooit nog een stagiaire of tijdelijke medewerker zult krijgen als het onverhoopt erg druk mocht worden. Het is beter om daar al van tevoren rekening mee te houden.

 

Apparatuur voor de inrichting van het kantoor

Kantoor apparatuur is noodzakelijk om snel en efficiënt te kunnen werken:

  • een goede computer
  • een goed toetsenbord
  • een goed, liefst ruim scherm
  • een printer met kopieer- en scanmogelijkheden
  • een externe harde schijf voor een kopie van alles dat u in de computer inbrengt
  • een goede en beveiligde stick om kleine documenten mee te kunnen nemen
  • eventueel een papiersnijmachine
  • en een papiervernietiger voor het vernietigen van documenten die niet voor andermans ogen bestemd zijn.

  Al deze zaken behoren tot de normale uitrusting van een kantoor.

  De telefoon

  Kies voor een telefoon met twee of drie stations en een ingebouwd antwoordapparaat. De dure uitvoeringen hebben vaak een hoop functies die u niet zult gebruiken, maar die u wel bij aanschaf betaalt. Het antwoordapparaat is wel noodzakelijk, want zo biedt u klanten de mogelijkheid om u ook na kantoortijden te bereiken. De volgende dag kunt u dan de telefoontjes die binnengekomen zijn, beantwoorden. Daar kunnen immers weer nieuwe klanten bij zitten. Wie ‘s avonds na zes uur niet te bereiken is, kan klanten missen.

   

  Kleine apparaten voor de inrichting

  Op uw kantoor hebt u ook een aantal kleine apparaten nodig. Gemakkelijk zijn:

    • een calculator
    • een grote perforator waarmee u vier gaatjes in een A-4 kunt slaan
    • een stevige niettang
    • een kleine ontnieter

   Behalve dat zijn de volgende onderdelen gemakkelijk:
   – telefoon notitieblok
   – gekleurde memo briefjes met plakrand
   – een pak enveloppen
   – wat postzegels, enzovoort.

   Vaak hebt u deze zaken al in huis en kunt u gewoon beginnen met wat u voor uw persoonlijke administratie al had. Wat niet gekocht hoeft te worden, helpt u om goedkoper te starten. Na verloop van tijd kunt u zelf bepalen van welke onderdelen u meer gebruikt en dus meer nodig hebt.

   Overige benodigdheden voor een goed toegerust kantoor 

   Het normale kantoormateriaal moet er natuurlijk ook zijn. Denk bijvoorbeeld aan een prullenbak of papierbak, een stuk of vijf postbakjes om bijvoorbeeld de post en de zakelijke, privé en kas documenten even gescheiden van elkaar in te leggen tot ze in de boekhouding verwerkt kunnen worden. Daarnaast moet er een pennenbakje met een paar pennen, een gum, een schaar en wat potloden zijn. Behalve dat hebt u ook een liniaal nodig, wat notitiepapier, nietjes en paperclips. Eventueel een agenda als u deze niet op uw mobiel en uw computer bijhoudt, kopieerpapier, memo’s, een pak enveloppen, enzovoort.

   Ordners voor de kantoorinrichting

   Begin de kantoorinrichting met een stuk of tien ordners. Een voor de zakelijke boekhouding, een voor de kasboekhouding en een voor de privéboekhouding. Daarnaast richt u een ordner in voor de uitgeschreven en nog niet betaalde facturen, een voor de belastingdocumenten, een voor de polissen van de verzekeringen van u en uw bedrijf, enzovoort. Op die manier hebt u alles vanaf de eerste dag op orde en kan er niets kwijt raken. Een verdere tip: stop alles op volgorde in die ordners, zodat u nooit lang hoeft te zoeken, als u er onverhoopt iets van nodig hebt. Zet op de rug van de ordners wat erin zit.

    

   Een fotocamera

   Elk zichzelf respecterend kantoor heeft tegenwoordig een digitale camera. Een digitale fotocamera is zinnig voor als u werkzaamheden buitenshuis moet uitvoeren. U kunt tijdens het werk foto’s maken, die later eventueel ook als bewijs kunnen dienen, mocht er noodzakelijkerwijs een probleem voor het gerecht uitgevochten worden. Ook voor constructeurs en architecten is een digitale fotocamera vaak van nut om daarmee van de bestaande toestand foto’s te kunnen maken, waardoor zij op hun bureau naderhand gemakkelijker kunnen werken. Vooral voor schade-experts zijn deze camera’s van nut als kantoorapparatuur.

   Maak de kantoorinrichting vooral in het begin niet te duur

   Houd vooral de eerste uitrusting van uw kantoor zo eenvoudig mogelijk en neem van het bovenstaande alleen die zaken die u direct nodig hebt. Al het andere kunt u van de verdere verdiensten van uw onderneming bekostigen. U hoeft met uw kantoorinrichting geen indruk te maken op uw klanten. Zeker als u in het begin toch met uw klanten voor het grootste gedeelte bij hen thuis of elders afspreekt, zal niemand u op een summiere kantoorinrichting aankijken. Een kantoor moet bovendien in de eerste plaats functioneel en doelmatig zijn. Een dure inrichting maakt uw werk daar er niet beter op. Ze kost alleen meer geld.

   Zoveel mogelijk van eigen geld betalen

   Probeer de kantoorinrichting zoveel mogelijk van eigen geld te betalen en ga er geen lening voor aan als dat niet nodig is. Hooguit voor de computer en printer. Al het geld dat u leent kost immers rente en moet op termijn ook terugbetaald worden. Het is verstandig om die kosten zo laag mogelijk te houden, want vooral in het begin kunt u nog niet inschatten hoeveel u gaat verdienen. Pas na een jaar, en vooral na de belastingopgave, kunt u ongeveer zien hoeveel u met uw bedrijf verdient.

   Ondernemen is niet alleen leuk, maar kan ook enorm lucratief zijn. Begin echter verstandig en laat u niet te snel op kosten jagen.

Kerstcadeau

Kerstcadeau zoeken voor de persoon, waar u van houdt

Een kerstcadeau moet niet alleen leuk ingepakt zijn, maar ook passen bij degene die het krijgt.
Een kerstcadeau moet niet alleen leuk ingepakt zijn, maar ook passen bij degene die het krijgt.

Een speciaal kerstcadeau is een cadeau dat precies gezocht is op de behoeften van de persoon, waar u van houdt. Voordat u een kerstcadeau gaat kopen moet u dan ook goed kijken naar wat die persoon leuk vindt en wat die graag doet. Ook kunt u er over nadenken hoe u hem of haar het leven gemakkelijker en/of aangenamer kunt maken. Wat hij/zij lekker vindt, graag lust en leuk zou vinden om cadeau te krijgen.

Informatie inwinnen, voordat u het cadeau gaat kopen

Daarvoor moet u natuurlijk wat van die persoon weten. Weet u niet genoeg van hem of haar, vraag er dan een van zijn familieleden of vrienden naar. Alles is beter, dan zomaar lukraak een cadeau kopen, waar diegene later helemaal geen zin in bleek te hebben. Vaak wordt er veel geld uitgegeven aan een kerstcadeau en dan is het toch mooi als de ontvanger er ook super blij mee is. Pas dan hebt u er zelf ook plezier van.

Het speciale kerstcadeau moet passen bij de persoon waar u van houdt

Mensen met kleine kinderen onder de vier jaar zijn vaak heel blij met een uitgaanscadeau. Zij zitten namelijk vast aan de slaaptijden en eettijden van hun kindje en kunnen niet altijd weg, wanneer zij dat willen. Zij gaan in die eerste jaren van het kleintje vaak weinig uit, want elke keer moet er toch een babysit gezocht worden. Geef dus bijvoorbeeld een bioscoopbon, een bon voor een etentje of een concert en lever daar dan meteen een babysit bij. Dat kunt u bijvoorbeeld zelf zijn, maar ook iemand anders die het gezin goed kent en genegen is om daar een avond op te passen.

Een abonnement

Een ouder iemand die alleen woont en begint te vereenzamen kan soms heel blij zijn met een abonnement op Netflix, waarmee hij of zij de tijd wat aangenamer doorkomt. De gangbare programma’s zijn niet voor iedereen leuk en een film houdt de gedachten vaak beter en aangenamer vast.

Een kerstcadeau hoeft niet altijd glimmer en glitter te zijn, maar een paar kerstballen als mooi cadeau erbij is nooit verkeerd.
Een kerstcadeau hoeft niet altijd glimmer en glitter te zijn, maar een paar kerstballen als mooi cadeau erbij is nooit verkeerd.

Een wellness kerstcadeau

Vooral bij de dames komt een dergelijk cadeau goed over. In deze drukke tijd is een dagje zorgen voor zichzelf een cadeau, waar bijna iedereen blij mee is. Dat geldt zowel voor een uurtje bij de schoonheidsspecialiste, als voor een klankschalensessie of een dagje in de Thermen. Ook hiervoor geldt echter dat er voor een goede oppas gezorgd moet worden, als de ontvanger van het cadeau nog kleine kinderen heeft.

Muziek

Ook muziek wordt graag als cadeau gegeven. Niet alleen via een cd of dvd, maar ook bijvoorbeeld kaarten voor een mooi concert, een opera of operette.

Kunst geven, waar die persoon van houdt

Kunst is een verhaal apart. Vaak is het zoeken naar iets moois dat bij de ontvanger past. Zo kan men een beeldje van een sporter zoeken voor iemand die les geeft in sport, of voor iemand die zelf veel sport en dat graag doet. Niet iedereen wil graag kunstvoorwerpen in zijn huis neerzetten, dus zorg dat u zeker weet dat degene ervan houdt. Kunst is vaak duur en het zou jammer zijn als het naderhand voor een appel en een ei onderhands verkocht wordt. Om echt passende kunst te kunnen kopen, moet u de persoon waar het voor bedoeld is, wel goed kennen. U moet zijn/haar smaak goed kunnen treffen. Voor mensen die van kunst houden is overigens ook een museumjaarkaart een mooi cadeau.

Boeken in de interessesfeer van de ontvanger

Een boek is altijd een goed cadeau, zolang u een boek zoekt bij de interessesfeer van de persoon die u op het oog hebt. In elke interesse is wel een goed boek te vinden. Zowel voor kinderen als voor jongeren en ouderen. Zoek uit of iemand iets heeft met romans, detectives, de oudheid, kunst, treinen, vliegtuigen, auto’s, koken, historische romans, enzovoort. Er zijn legio onderwerpen en er is vast wel iets te vinden in de interesse van de persoon die u wilt verrassen.

Een kerstcadeau moet liefst wel persoonlijk zijn. Kleuren en onderwerp moeten passen.
Een kerstcadeau moet liefst wel persoonlijk zijn. Kleuren en onderwerp moeten passen.

Persoonlijk kerstcadeau

Persoonlijke cadeaus zijn het leukst, omdat ze precies gericht zijn op de persoon zelf. Zo is een pak met katoenen, acryl en wollen garens prachtig om aan iemand te geven die graag breit of haakt. Ook een brei boek zal in dat geval goed aankomen.

Is iemand helemaal wild van de wintersport. Zoek het dan ook in die hoek. Er is diverse passende kleding, sportartikelen, schoeisel, bindingen voor snowboards, enzovoort.

Ook voor andere sporten als mountainbiken, fietsen, wandelen, voetballen, enzovoort is genoeg te krijgen. Vaak zijn er zelfs nieuwigheden op dat gebied, waar u vanzelf achter kunt komen als u op internet rond neust.

Kerstballen en kerstartikelen

Elk jaar ontstaan er in de bedrijven weer nieuwe, leuke kerstartikelen die mooi zijn om in huis te nemen. Vooral Intratuin heeft een goede smaak en ziet er elk jaar weer kans op om haar klanten te verrassen. Haar winter uitstalling is heinde en ver bekend. Veel ouders gaan er elk jaar met hun kinderen naar toe om eventjes van het moois te genieten.

Mooie kerstballen

Echte, mooie kerstballen zijn altijd leuk om te geven en ook om te ontvangen. Heel bekend zijn de prachtige kerstballen en kerstartikelen van Käthe Wohlfahrt, die over de hele wereld verzonden worden. Het zijn de ouderwetse, glazen kerstballen in prachtige vormen en kleuren. Op veel kerstmarkten staat een stand van haar bedrijf. Het is daar altijd druk en dat wil toch wel wat zeggen. Overigens is op Kerstmarkten wel vaker nog een leuk kerstcadeau te vinden, zoals trui met kerstopdruk, winterartikelen, kerststallen, enzovoort.

Het gangbare kerstcadeau

Veel mensen zoeken in de kerstperiode naar horloges en juwelen voor hun man, vrouw vriend of vriendin. Die cadeaus komen ook bijna altijd goed aan bij de ontvangers. Alleen moet u wel weten of die persoon van geel goud, wit goud, of van zilver houdt. Overigens zijn ook die cadeaus altijd naderhand wel om te ruilen tegen een juweel of een horloge dat de ontvanger mooier vindt.
Overigens zijn de normale kerstcadeaus overal op internet te vinden, zoals bij Bol.com. Daar staat overigens ook mijn nieuwe sprookjesboek voor kinderen van 3 tot 10 jaar “Sprookjes uit het sprookjesbos”.
Meer kerstcadeaus zoeken die passen bij de leeftijd?
Kerstmarkt bezoeken>
Een leuk kerstverhaal aan uw kinderen voorlezen?
Kerstkaarten zelf maken?
En wat doet u na de kerst met uw kerstkaarten?

Sprookjes

Boek: Sprookjes uit het Sprookjesbos

Een prachtig sprookjesboek met 20 unieke sprookjes.
Een prachtig sprookjesboek met 20 unieke sprookjes.

Een nieuw en uniek boek van Anneke Cornelissens.
20 Leuke sprookjes uit het sprookjesbos van Anneke Cornelissens. Verhalen over kabouters, elfjes en feeën die allemaal heel aangenaam eindigen en prima geschikt zijn als voorleesverhaal voor het naar bed gaan. Elk verhaal heeft zijn eigen sfeer en aparte wereld. Kinderen genieten van dit soort verhalen, net zoals de volwassenen kunnen genieten van een goed boek of een goede film. Fantasieverhalen zijn daarvoor de ultieme ontspanning, zeker als ze een goede afloop hebben.

 

Een mooi boek vol sprookjes als cadeautje

Sprookjesboeken zijn altijd leuk om als cadeautje te geven met Sinterklaas, Kerstmis of voor een verjaardag. Kinderen zijn er meestal blij mee, zeker als de volwassenen zich de tijd geven om eruit voor te lezen of om de verhalen samen te lezen. Het voorlezen alleen al schept een intieme sfeer en bevestigt de band tussen ouders, grootouders en kind. Een boek is een van de beste cadeaus voor een kind, zeker ook als ze al zelf kunnen lezen. Maar ook het voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en de uitbreiding van de woordenschat van het kind.

Leuk om deze sprookjes voor te lezen

Dit boek bevat een aantal prachtige, sfeervolle sprookjes en tekeningen. Het boek is leuk om voor te
lezen aan jonge schoolkinderen. Elk sprookje heeft een goede moraal en een goede afloop. Uw kind houdt er een aangenaam gevoel aan over. De tekeningen verduidelijken elk verhaal op een grappige manier. Zo is er een verhaal van een sterrenmeisje, dat in haar baldadigheid van de Melkweg afglijdt en op de aarde in een boom terecht komt. Een ander verhaaltje vertelt de geschiedenis van een wolkje dat niet regenen wilde. Een volgend sprookje verhaalt van een tovenaar wiens toverstok niet altijd deed wat hij wilde. Ook kabouterverhalen staan in het boek. Zoals het verhaal van de kabouterbakker, die te dik was geworden en daarom tot zijn grote verdriet niet meer bakken kon.

Voorlezen voor het naar bed gaan

Deze sprookjes kunnen daarom ook prima dienen om voor te lezen bij het slapen gaan. Dit boek leent zich daar
uitstekend voor. Het formaat, 20 bij 20 centimeter, is bovendien heel geschikt voor kinderhanden. Ook volwassenen blijken van de sprookjes te genieten. Er zijn al volwassenen genoeg die zelf het boekje uitlezen, omdat ze het gewoon zo leuk vinden.

Ook voor kinderen die zelf al kunnen lezen…..

Kinderen die zelf al kunnen lezen zullen graag in dit boek duiken. Het heeft een handig, vierkant formaat dat voor kinderhanden gemakkelijk is vast te houden. Lezen is heel belangrijk voor een kind. Alle latere informatie krijgt het voor het grootste gedeelte via de geschreven taal binnen. Niet alleen via boeken, maar ook op internet moet immers gelezen worden om kennis op te doen. Het boek is nog lang geen verleden tijd, want vooral via de tekst die men in handen heeft, leert men snel lezen en vooral ook begrijpend lezen.

Zelf gepubliceerd

Nadat ik al 20 boeken via uitgeverijen op de markt gebracht heb, is dit het eerste boek dat ik via een uitgeverij “on demand” heb uitgebracht. Het was veel werk, want ik moest er ook alles zelf aan doen, maar het is gelukt. Voor wie dat ook wil doen: het is wel duur. Als ik ook de tekeningen binnenin gekleurd had willen laten drukken, zou ik er nog geld op moeten bijleggen. Dat ging dus niet. Vandaar dat de tekeningen allemaal naturel zijn. Het boek ‘Sprookjes uit het Sprookjesbos’ (153 pagina’s, ISBN: 9789402180657) is gepubliceerd via het selfpublishingplatform Brave New Books.

Alles in eigen hand

Niet alleen de sprookjes, maar ook de tekeningen en de afbeelding op de omslag zijn zelf gemaakt. De omslag van de harde kaft is een afbeelding van een schilderij voor de kinderkamer van een kleinkind. Houd deze website in de gaten, want over een paar maanden komt er misschien nog meer.

Het boek is te koop en gedeeltelijk in te zien (onder vermelding van de titel) bij https://www.bol.com/nl/b/brave-newbooks/8892641/.
U kunt het echter ook bij mij zelf bestellen voor de prijs van € 24,95 op mijn e-mail adres: ac@cuci.nl

Na betaling is er wel even een levertijd van 14 dagen.

Meer lezen?

Het Sinterklaasverhaal

Koolhydraatarm eten

Koolhydraatarm eten helpt bij overgewicht en diabetes

Koolhydraatarm eten klinkt misschien niet zo lekker, maar wie er eenmaal mee begint is er binnen de kortste keren heel positief over. U hoeft er immers geen honger bij te lijden. Het afvallen en de vermindering van de suiker in het bloed lijken als vanzelf te

Een koolhydraatarm dieet kan lekker zijn, zoals een ovenschoteltje met courgette, kruiden en eieren.
Een koolhydraatarm dieet kan lekker zijn, zoals een ovenschoteltje met courgette, kruiden en eieren.

gaan. U eet lekker en ook genoeg. Zelfs een kleine snack in de avonduren is mogelijk zonder meteen de fout in te gaan. Het enige probleem is dat wij gewend zijn aan brood, koekjes, gebak, aardappels, pasta en rijst. Etenswaren die uit veel koolhydraten bestaan. Het is echter niet direct noodzakelijk om helemaal koolhydraat vrij te eten. Koolhydraatarm eten helpt u al heel ver op de goede weg en het zorgt beslist voor een beter figuur en een betere verbranding.

Het helpt mensen met overgewicht

Veel vermageringsdiëten zijn niet goed vol te houden. Het valt niet mee om alle lekkere dingen te moeten laten staan. Het gevolg is dat mensen met overgewicht er al snel de brui aan geven en weer gewoon eten, zoals ze van tevoren gewend waren. Dat veroorzaakt het jojo effect; wat afvallen en daarna gewoon weer bijkomen. Het werkt gewoon niet. Om echt te werken moet het stofwisselingssysteem veranderd worden. Pas dan zult u afvallen en ook niet echt meer bijkomen. Ook niet als u dan op een feestje wat meer koolhydraten binnen krijgt. De manier van eten moet dus veranderen en dat doet het koolhydraatarm dieet.

Koolhydraatarm eten is uitstekend voor mensen met diabetes

Vooral als u pas ontdekt hebt dat u diabetes hebt, is het goed om aan een koolhydraat arm dieet te beginnen, om te kijken of u het bloedsuikergehalte zelf omlaag kunt krijgen. Wie heel streng voor zichzelf wil zijn kan zoeken naar een koolhydraatvrij dieet, waarbij alle koolhydraten gemeden worden. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, maar het kan ook een beetje minder. Een koolhydraatarm dieet is al een goede manier om het bloedsuikergehalte omlaag te brengen. Het duurt natuurlijk even, want het lichaam moet het teveel aan bloedsuiker nog kwijt, maar vooral aan de lange termijn suiker waarden zult u het binnen twee maanden al goed kunnen merken.

Koolhydraten en vetten scheiden helpt om af te vallen

Let op het scheiden van koolhydraten en vetten in uw maaltijden. Als die twee in een maaltijd samen gebruikt worden, komt u weer aan en het verhoogt ook het suikergehalte in het bloed. Brood en meelproducten bevatten nu eenmaal veel koolhydraten. Doet u op een boterham ook nog eens jam of ander zoet broodbeleg, dan verhoogt u het aantal koolhydraten nog. In het gebakken brood zitten al vetten, en via de boter komt daar dan nog wat bij. Dit is dus een voorbeeld van een ontbijt met koolhydraten en vetten.

Lees de productinformatie op brood, snacks, koek, e.d.

Overal staan tegenwoordig de aantallen koolhydraten op de product informatie. Brood kan bijvoorbeeld heel verschillend zijn in de inhoudsstoffen. Zo bevat het ene brood minder koolhydraten dan het andere. Wit brood bevat altijd meer koolhydraten dan bruin brood. Roggebrood nog minder. Koolhydraat arm brood bevat het minste, maar niet iedereen vindt dat brood lekker. Het gaat er dus om dat u brood zoekt dat u lekker vindt en dat toch zo weinig mogelijk koolhydraten bevat.

Let ook op de hoeveelheid koolhydraten in knäckebrood en crackers

Knäckebrood bevat bijvoorbeeld per stuk de helft aan koolhydraten van een snee bruin brood. Met twee stuks knäckebrood zit u dus aan hetzelfde aantal van een boterham. Let daarom goed op de inhoudsstoffen van brood vervangende etenswaren.

Mijd fruitsoorten met veel koolhydraten, zoals druiven en bananen

Fruit met veel koolhydraten zijn vooral bananen en druiven. Het is dus beter om die twee fruitsoorten links te laten liggen. Ergens is dat wel jammer, want vooral bananen hebben veel goede mineralen en vitaminen, maar het aantal koolhydraten ligt in verhouding met andere fruitsoorten erg hoog. Wie echt wil afvallen moet daar dus mee oppassen.

Voorbeeld van een koolhydraatarm ontbijt

Een ontbijt met kwark, groenten, tomaatjes en ui is prima. Wie niet zonder brood kan, kan ook het koolhydraat arm brood nemen dat in de meeste winkels sinds korte tijd te koop is. Dat brood bevat vaak nog niet de helft van het aantal koolhydraten dat een gewoon brood bevat. Het smaakt echter vaak wat minder goed. Beschuit bevat ook minder koolhydraten en met kaas of kwark met bieslook erop kan het niet veel kwaad.

Pinda’s kunnen helpen

Van pinda’s is bekend dat ze een positieve invloed hebben op de productie van de insuline door het lichaam zelf. Het eten van pinda’s is dus prima als u ‘s avonds zin in iets te eten hebt. Ook is het goed om een eventuele bruine boterham bij het ontbijt te beleggen met pindakaas. Lekker en gezond. Kijk echter wel uit, want gezouten pinda’s kunnen de bloeddruk verhogen, dus eet die alleen als u daar geen probleem mee hebt. Ook gesuikerde pinda’s zijn minder verstandig, want dan doet u het voordeel alweer teniet.

Voorbeeld van een koolhydraatarme lunch

Wilt u de koolhydraten helemaal schrappen, wat natuurlijk het beste effect geeft, neem dan alleen de salade, of maak er een carpaccio salade van. Heel lekker als vervanging van het brood. Wie toch niet buiten brood kan neemt twee bruine boterhammen met mager vlees, of maakt er een broodje gezond van met wat kwark, sla, tomaat en ui. Met de groenten kan gewisseld worden. Let alleen op erwtjes en bonen. Die groenten bevatten wel veel koolhydraten.

Voorbeeld van een avondmaaltijd

Heldere kippensoep als voorgerecht. Gegrilde kippenpoot of een ander stuk vlees met een flinke portie van een slaschotel of een andere groentesalade, zoals van komkommer of witlof (of Brussels lof) als hoofdmaaltijd. Magere yoghurt met zacht fruit als toetje.  In de zomer komt dat neer op bijvoorbeeld aardbeien, frambozen, alle soorten bessen, perziken, enzovoort. In de winter zijn het voornamelijk mandarijnen, appels en grapefruit.

Andere mogelijkheden met weinig koolhydraten

De hoofdmaaltijd kan ook vervangen worden door een boerenomelet of door een uitsmijter zonder brood, maar alleen met kaas en ham eronder of een uitsmijter op sneetjes koolhydraatarm brood. Beide maaltijden bevatten geen of heel weinig, koolhydraten. Na een dergelijke maaltijd hebt u beslist geen honger. U kunt er immers zoveel u wilt van eten.

De honger op de late avond

Voor de honger ’s avonds: op de late avond kunt u een glas wijn en wat kaasblokjes nemen. Ook snacks zoals opgerolde schijfjes ham met paturain of een andere kruidenkaas er tussen zijn niet alleen lekker, maar ook koolhydraatarm. Er moet dan wel 3 uur tussen de avondmaaltijd en de hapjes zitten. Natuurlijk moet u er niet teveel van nemen, maar dat is ook niet nodig. Gebruik er echter geen toastjes bij, want dan combineert u immers weer koolhydraten en vet. Dat zet aan.

Uitkijken bij sapjes

Vermijd alle vruchtensapjes, cola en andere frisdranken uit de winkel en drink slechts koffie en thee zonder suiker. Water kan al helemaal geen kwaad. Tomatensap is vaak (niet altijd) koolhydraatvrij, maar andere groentesappen bevatten vaak toch de nodige koolhydraten. Wie niet helemaal zonder alcohol kan, kan ‘s avonds een glas rode wijn nemen.

Afvallen zonder honger te lijden is beter vol te houden.

De Paus die verandering brengt

De Paus is ingetogen, zonder poespas en bescheiden 

Veel kerken in Nederland worden gesloten. Daar kan ook de paus niet veel aan veranderen.
Veel kerken in Nederland worden gesloten. Daar kan ook de paus niet veel aan veranderen.

Zonder overmatige tierelantijnen en heel ingetogen is Paus Franciscus aan het werk, zoals hij zich al vanaf het begin aan zijn gelovigen heeft gepresenteerd. Steeds staan dienstbaarheid, aandacht voor de armen en bescheidenheid hoog in het vaandel evenals de heilige, waar hij de naam van aangenomen heeft. Ook de heilige Franciscus was bescheiden, had hart voor de armen, de dieren en de natuur. Paus Franciscus volgt klaarblijkelijk dit mooie voorbeeld. Voor de katholieken op de hele wereld is dit een verademing.

De curie en de Paus

De bescheidenheid van onze Paus botst regelmatig met de vastgeroeste verhoudingen en de wensen van de curie in het Vaticaan. Het Vaticaan is te vergelijken met de regeringen van landen, maar zo mogelijk nog veel ouderwetser. Het gekonkel en het gevecht om de macht is misschien niet zo zichtbaar voor de gelovigen, maar achter de schermen wel degelijk aanwezig. Er wordt gezegd dat Paus Franciscus een goede bestuurder is en dat blijkt wel. De curie is al eens voor heel aparte verrassingen komen te staan.

Het misbruik van kinderen binnen de Katholieke kerk aanpakken

Paus Franciscus heeft het aangedurfd om een conferentie over het misbruik van kinderen binnen de vertegenwoordigers van de Katholieke kerk aan te pakken. Dat is prijzenswaardig, want vooral in Italië en dan vooral binnen de machtige clerus binnen het Vaticaan, is dit een onderwerp, waarover men het liefst zou zwijgen. Dat is ook heel lang zo gebeurd. De Paus krijgt, in plaats van steun, echter veel kritiek op zijn manier van aanpak. Hij zou nog niet genoeg doen. Die kritiek is misplaatst. Hij kan immers niet een omslag van 180 graden bewerken. Alleen al het feit dat hij het misbruik op deze manier bespreekbaar maakt is prijzenswaardig.

Het celibaat is een van de oorzaken

Het celibaat dateert uit de 4e eeuw na Christus. Jezus Christus zelf heeft dat dus in zijn tijd echt niet bepaald. Het was een idee van het Vaticaan uit die tijd om zo de macht van de vrouw buiten de kerk te houden. Het celibaat bepaalt dat priesters niet mogen trouwen en geen relatie mogen hebben. Het is zo fout als fout maar zijn kan. Gezonde mannen moeten hun seksuele neigingen compleet onderdrukken. Behalve dat kunnen zij op die manier nooit invoelen hoe het is om een gezin en kinderen te hebben. Hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor een gezin. Hoe het is om een vrouw of kind te verliezen, en ga zo maar door. Zonder het celibaat zou er veel en veel minder misbruik van kinderen hebben plaats gevonden. Het wordt dus tijd om het af te schaffen, maar daar hoort men niets over.

Bescheiden

Wat de huidige Paus betreft: Paus Johannes Paulus was al een bescheiden man, maar Paus Franciscus spant toch wel de kroon. Hij leefde voorheen niet in het aartsbisschoppelijk paleis, waar hij alle luxe van dien had kunnen hebben, maar woonde in een appartementje en kookte zelf zijn eten. Hij nam de bus als hij ergens naar toe moest en was een grote fan van de landelijke voetbalclub. Dat noem ik nog eens een Bisschop die tussen de gelovigen staat. Zo iemand weet beter wat er in de samenleving leeft en broeit, dan iemand die zich daarboven verheven voelt en daar ook naar leeft. Ik vraag me af wat onze bisschoppen ervan denken.

Het voorbeeld van Christus

Christus was in zijn tijd de hoop van de zieken, de melaatsen en de armen. De laatste drie jaar van zijn leven stonden in het teken van liefde en gerechtigheid. Pracht en praal streefde hij niet na. Ik vraag me soms af wat hij gedacht zou hebben als hij de ontelbare schatten in het Vaticaan zou zien. Natuurlijk is een gedeelte daarvan eeuwenlang bijeen gebracht door de vele koninklijke en keizerlijke bezoekers en door allerlei kunstenaars van over de hele wereld, maar er zijn ook kostbare, kerkelijke schatten bij. Had de kerk daar niet wat van kunnen gebruiken om de noden van de arme mensen in de wereld te verhelpen? Hoe zal Paus Franciscus zich daartussen voelen?

Een Paus voor de jongeren

Elke nieuwe Paus heeft het in het begin over de jongeren van deze tijd gehad en dat is nodig ook. Niet alleen de volwassenen, maar ook de jeugd drijft steeds verder van het geloof af. Vooral hier in Nederland. Sinds er op scholen bijna geen godsdienstles meer gegeven wordt en deze vaak vervangen wordt door lessen vol informatie over de islam en andere godsdiensten en waar maar weinig plaats is voor het Katholieke geloof, ziet men bijna geen jongeren meer in de kerk. Hooguit tijdens de kerkelijke feestdagen, zoals met Kerstmis en Pasen. De Nederlandse kerk is er een van pappen en nathouden. Hopelijk wordt het nu weer een kerk met een missie en vinden de mensen weer de weg er naar toe.

Kerken verdwijnen

Steeds meer kerken verdwijnen echter uit het stadsbeeld. De gebouwen kan men vaak nog redden, maar er worden steeds vaker parochies samengevoegd, waardoor de gang naar de kerk voor veel ouderen vaak te ver wordt. Europa heeft een christelijke cultuur, maar die dreigt ten onder te gaan aan steeds meer invloeden van buitenaf. Hoe moeten onze jongeren de christelijke achtergrond in stand houden als ze de kennis van de religie, de bijbel en de tien geboden niet meer aangeleerd krijgen?

 

Paus Franciscus kan wat veranderen

Paus Franciscus kan door zijn voorbeeld de bisschoppen tot inkeer brengen en hen leren wat er belangrijk is in de Katholieke Kerk. Daarbij is het uitleggen van het katholieke geloof aan kinderen en jongeren van cruciaal belang. Als onze samenleving een christelijke samenleving wil blijven, moeten we er samen aan werken. Niet alleen in de kerk, maar ook op scholen en in de opvoeding thuis. Christus leerde ons dat er drie zaken heel belangrijk zijn: geloof, hoop en liefde en van die drie is de liefde het belangrijkste. Dat laat deze Paus ons ook zien.

Home

Spaargeld op de bank is niet meer veilig

Het spaargeld is niet meer veilig op de bank

Spaargeld hoort op de bank veilig te staan. Daar mag in feite niemand aankomen. Banken die in problemen raken zouden gewoon failliet moeten gaan, en het spaargeld van hun spaarders bij een andere bank onder moeten brengen.
Als ons spaargeld op de bank al niet meer veilig is, waar moeten we er dan mee naar toe?

Zelfs het spaargeld op de bank is niet meer veilig. Brussel heeft in het verleden al geprobeerd om het spaargeld van burgers te gebruiken om bankproblemen op te lossen. Daar is het echter niet voor bedoeld. Brussel heeft zo een proefballonnetje opgelaten om te kijken of overheden willen meewerken aan het laten meebetalen van hun burgers aan de financiële problemen in hun land. Als het een tijd geleden in Cyprus gelukt was, zou er gegarandeerd een volgende keer ook in andere landen geld van spaarders geëist worden.

 

Spaargeld stelen

Deze hele zaak rammelt aan alle kanten. Wat gaat er gebeuren als straks Spanje, Portugal of  of Italië in de problemen komen en Brussel weer gaat kijken waar ze geld voor een infuus vandaan kunnen halen? Besparen op de hoge uitgaven in Brussel willen ze immers niet. Dat wordt dan een volgend rondje spaargeld stelen van geld dat burgers en bedrijven in goed vertrouwen op de bank gezet hebben. Want stelen is het!

Nieuwe maatregelen

Het gaat zelfs nog veel verder. Er gaan al stemmen op om de spaarders te laten betalen voor het bewaren van hun geld. U zou in dat geval zelfs de bank rente moeten betalen als u daar uw geld op een spaarrekening zet. Zo hier en daar gebeurt dat al. Dat is de omgekeerde wereld. Het klopt immers niet. De bank gebruikt uw spaargeld om er winst mee te maken. De bank verdient dan aan twee kanten. U als spaarder bent dan de verliezer.

 

Spaargeld niet alleen op de bank zetten

Om de risico’s van failliete banken te vermijden zou u eventueel uw spaargeld en het geld dat als aanvulling van de AOW voor de toekomst bestemd is, gespreid moeten wegzetten. Een gedeelte op de spaarbank om aparte, plotseling noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Iets in beleggingen (het veiligst in beleggen zijn de fondsen), obligaties, misschien iets in goud, onroerend goed, en zo zijn er nog wel wat meer mogelijkheden. Geen enkele belegging is helemaal veilig, maar wie gespreid het geld parkeert, loopt minder risico om alles ineens kwijt te zijn. Ook geeft het meer kans op een aardige rente.

 

Banken die failliet gaan, brengen uw spaargeld in gevaar

Het is wel angstwekkend: een bank die failliet gaat. U zult er uw spaargeld maar op hebben staan! Er wordt weliswaar spaargeld gegarandeerd tot 100.000 euro, maar daar kan de politiek immers direct verandering in aanbrengen als ze dat nodig vindt. Waar kan men tegenwoordig nog veilig geld wegzetten voor de toekomst, of om als aanvulling op een laag pensioen te dienen? Verkeerde beslissingen van bestuurders van banken worden beloond met een dikke bonus, terwijl de spaarders het nakijken hebben. Dat is toch een gang van zaken die niet mogelijk moest zijn.

De bank in Cyprus was verkeerd bezig

De bestuurders van de failliete Laiki bank in Cyprus mochten wat mij betreft er best financieel op aangesproken worden dat zij te grote risico’s genomen hebben met het geld dat hen was toevertrouwd. Je zult maar extra gezorgd hebben voor een aanvulling op een schamele AOW of zojuist het huis verkocht hebben en een gedeelte daarvan meteen kwijt zijn door de manipulaties van de overheid en Brussel. De bank leek tot nu toe een goede plaats om geld te “stallen” en nog wat rente te vangen, maar die tijd lijkt voorbij.

Lenen is niet de oplossing

Banken hebben blijkbaar mensen in dienst die niet goed met het geld van andere mensen om kunnen gaan en dat geldt niet voor een enkele bank, maar voor de meeste banken. Lenen, lenen en nog eens lenen was en is nog steeds de taal die de meeste economen spreken, maar die taal is domme taal. Leningen moeten altijd terug betaald worden en lenen kost immers ook geld.

 

Misschien moest Griekenland wel uit de EU

Cyprus en Griekenland waren vermoedelijk beter af geweest met een eigen munt en de stap uit de EU. Op eigen houtje waren zij vermoedelijk beter in staat geweest om hun economie op gang te helpen. De eisen van Brussel waren erg hoog. Er zouden wel wat banken failliet gegaan zijn, maar er waren er vast weer nieuwe voor in de plaats gekomen. De EU had de mensen in het begin kunnen helpen met voedsel en medicijnen en na verloop van een korte tijd zou het land overeind gekropen zijn. Het doemdenken van de Brusselse bestuurders werkt echter als een rem op nuchtere, normale maatregelen.

De Brexit bezorgt de mensen hoofdbrekens

Brussel probeert iedereen binnen de EU te houden. Veel mensen hebben er nu zo ongeveer genoeg van. Brussel kost een hoop geld. Vooral van de Noord Europese landen. Brussel is daarom bang om die landen uit de EU te laten gaan en roept altijd dat dit een hoop geld en problemen zal kosten. Men probeert Engeland zoveel mogelijk tegen te werken, zodat de bevolking zich zal bedenken en er een nieuwe stemming volgt. President May heeft het er maar moeilijk mee, maar probeert de wil van het volk toch door te zetten. Misschien valt het allemaal best mee, maar dat wil niemand hardop zeggen.

Leningen verschaffen zorgt voor grotere geldproblemen

Steeds weer leningen verschaffen is echter geen manier om uit de problemen te komen. Men maakt ze integendeel alleen maar groter. Dat zag de EU ook en dus heeft Brussel de failliet landen een deel van het geld cadeau gedaan. Dat is echter geen oplossing.

De banken willen niet graag hypotheken verschaffen

Sinds de crisis doen banken moeilijk over het verlenen van hypotheken. Ook kleine ondernemers moeten meer moeite doen om een lening te krijgen. Zij moeten aan steeds meer eisen voldoen. Grote instituten en bedrijven kunnen daarentegen veel gemakkelijker een lening krijgen. De denkwijze van de mensen bij de bank klopt niet meer. Er zal echter op korte termijn niet veel aan veranderen.

 

De gasbel van Cyprus is niet meer veilig

De Cyprioten hebben echter een gasbel en daarvoor liggen de Russen op de loer. Die zouden de bel maar wat graag hebben in ruil voor wat hulp. Straks krijgen ze die gasbel voor een prik in handen en kan de EU fluiten naar het terugbetalen van de lening. Ze zijn daarboven in de Haag en ook in Brussel echt niet slim bezig en ik vraag me af of er wel iemand is die ook vooruit kan met de manier, waarop bepaalde maatregelen uitwerken.

 

Russisch spaargeld

Veel rijke Russen hebben hun geld in Cyprus op de bank staan om zo de belastingen te ontduiken. Ook dat geld was niet meer veilig boven de € 100.000 en dat vindt Rusland natuurlijk niet leuk. Op het laatste moment heeft Cyprus met Brussel een overeenkomst gesloten en kon weer eventjes vooruit, maar het is de vraag of die overeenkomst Cyprus uit het dal helpt. Met de Grieken heeft Brussel overigens hetzelfde probleem.

 

Overheden kunnen vaak niet goed omgaan met geld

Overheden van landen die zelf niet goed bezig geweest zijn en meer hebben uitgegeven dan ze konden verantwoorden kunnen niet van de burgers verwachten dat zij het spaargeld, dat meestal voor de toekomst gereserveerd wordt, in hun failliete land steken. Natuurlijk hebben de burgers die overheid wel gekozen, maar de leden van de regering en het parlement (ook de vroegere) hebben hun eigen verantwoordelijkheid om goede beslissingen te nemen en te zorgen dat het belastinggeld correct betaald wordt en de schatkist niet leeg raakt. Daar zouden ze echter het spaargeld van de burgers niet voor moeten gebruiken.

 

Banken en hun verantwoordelijkheid

Ook de banken hebben een verantwoordelijkheid naar de burgers toe. Zij behoren zo met het spaargeld van burgers om te gaan, dat dit veilig staat en er geen grotere risico’s genomen worden dan verantwoord is. Daar zijn de banken overal op de wereld compleet mee de fout in gegaan. Waarom worden de bestuurders daarvan, die te grote risico’s genomen hebben, niet als crimineel aan de kaak gesteld en ter verantwoording geroepen?

Foute bankiers zouden moeten boeten

Met hun stevige salarissen en bonussen hebben zij geen last van de recessie. Dat zou toch anders moeten. Zij zouden minstens een flinke aderlating moeten doen als zij de door hun bestuurde bank in de problemen gebracht hadden. Burgers hebben hun spaargeld meestal hard nodig voor later. Zeker nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat en de voorzieningen in de zorg steeds verder achteruit gaan.

 

Cyprus

Het parlement van Cyprus heeft unaniem tegengestemd om een deel van het spaargeld van hun burgers aan te spreken en nu gaan de Cyprioten naar Rusland om daar te onderhandelen over een lening in ruil voor de levering van gas. Ze hebben gelijk. Als ze toegestemd hadden was het hek van de dam geweest en zouden ook andere spaarders in de EU in de loop van de tijd bestolen worden door de regels van Brussel. Ons spaargeld staat niet meer zo veilig op de bank als iedereen gedacht heeft. De overheid en Brussel kunnen er blijkbaar aan, als onze landbestuurders er toestemming voor geven. Dat is toch te gek om los te lopen! Wie heeft dat spaargeld bij elkaar gekregen? Niet de overheid.

 

De moraal

Dit voorstel heeft niemand geholpen en maakt alleen de onzekerheid van de mensen over hun financiële toekomst groter. Als dit doorgegaan was zouden sommigen gegarandeerd hun geld van de bank gehaald hebben. Dat verdwijnt dan in de economie, waarna mensen na hun werkend leven terug moeten vallen op de steun van de overheid, of het verdwijnt in de “oude sok”, waardoor de criminaliteit en het aantal inbraken slechts groter zouden worden.

De belastingbetaler moppert

De belastingmoraal van de mensen wordt steeds slechter. Geen wonder. Als de overheden en Brussel zo met de zuurverdiende en opgespaarde gelden van haar burgers jongleert, moeten ze niet jammeren over slechte belastingbetalers. Het is natuurlijk niet goed om het betalen van belasting te vermijden, maar als het belastinggeld niet goed besteed wordt, ziet de burger er ook het nut niet meer van in. Voor de belastingmoraal van de burger is niet alleen de burger, maar ook de houding van de overheid verantwoordelijk.

 

Bestuurders malen niet om uw spaargeld

Bestuurders zijn beslist niet slimmer dan wij zelf, ondanks het (vaak overmatige en niet altijd gerechtvaardigde) zelfvertrouwen dat ze uitstralen. Ze nemen beslissingen die regelmatig negatief uitwerken op de economie en het eigen vermogen van een land, maar vergeten de maatregelen meestal goed door te rekenen naar de onderkant van de samenleving. Ze weten meestal niet eens meer wat daar leeft en hoe er daar over de situatie gedacht wordt. Het contact met de mensen zijn ze al na een paar maanden als bestuurder gewoon kwijt. Ze spelen de spelletjes mee en denken dat ze heel belangrijk zijn, maar het tegendeel is waar. Ze spelen poker met onze economie.

 

Kwaliteiten

Nuchter verstand en een sociaal gevoel zijn beiden belangrijk voor een bestuurder. Zonder een van die twee kwaliteiten neemt hij of zij verkeerde beslissingen, waar de burgers van het land soms nog jaren aan vast zitten. Nederland deed het economisch in verhouding met de landen om ons heen altijd heel goed, maar Brussel werkt als een rem op onze mogelijkheden en onze handelsgeest. Zonder de regels van Brussel was ons land de laatste tientallen jaren toch al doorgeregeld en trager geworden. Nu is het bijna onmogelijk om als ondernemer snel en goed in te spelen op de behoeften in de maatschappij.

 

Regels verminderen

Brussel zou er goed aan doen om alleen de zaken te regelen die per land verschillend zijn en over de grens lastig zijn, zoals verschillende verkeersregels en borden, maatstaven voor bemesting en gebruik van verdelgingsmiddelen en medicamenten in de land- en tuinbouw en de veeteelt, enzovoort. De economische belangen moeten echter niet met de andere landen verstrengeld worden. Vooral de zuidelijke landen van de EU hebben een andere manier van werken en een andere instelling daarover dan de noordelijke landen en dat zal altijd zo blijven en ook altijd problemen blijven geven.

Lees meer over geld

Bloesemtochten zorgen voor een vrolijk gevoel

Bloesemtochten maken u vrolijk

Kijk bij bloesemtochten ook eens op de grond en in de tuinen. In veel tuinen bloeien prachtige voorjaarsbloemen.
Vergeet bij uw bloesemtochten de vele prachtige voorjaarsbloemen in de tuinen niet.

Bloesemtochten zijn uniek! Slechts een korte periode in het voorjaar kunt u bloesemtochten maken. De bloeiperiode van fruitbomen en bloemenbomen, zoals de Japanse kers, duurt slechts twee, drie weken en dan is het mooiste ervan alweer voorbij. Ook deze lente kunnen we weer bloesemtochten maken. De lente is immers bijna weer in het land. Fruitbomen bloeien ongeveer in april, maar struiken als de azalea’s en bomen als de magnolia, bloeien al in maart. Wie er heel goed in is om de lente al vroeg te ontdekken, kan al in februari de katjes van hazelaar en esdoorn langer zien worden. Ze bengelen dan al in de wind.

Bloesemtochten en de lente

Lente en bloemen horen bij elkaar. De tuinen staan eind maart al vol tulpen, blauwe druifjes, viooltjes, vergeet-mij-nietjes, madeliefjes, ereprijs en zelfs de narcissen zijn dan nog niet overal uitgebloeid. Als de lente lang op zich heeft laten wachten, komt alles tegelijk uit en is er een overdaad aan kleuren te zien. Wie er dan op uit gaat wordt er beslist vrolijk van. Daarnaast zijn veel fruitbomen dan al volop aan het uitlopen. Veel boomgaarden zijn dan een lust voor het oog, vooral in de Betuwe en in Zuid-Limburg. Mis het dan niet, maar ga erop uit. Pik een terrasje, geniet van de eerste zonnestralen en wandel eens door de velden.  U wordt er vrolijk van.

Azalea’s

Ook de kleinere tuinen in steden en dorpen zijn vaak een extra blik waard. Tuin azalea’s zijn er bijvoorbeeld in allerlei stralende kleuren en mooie vormen. Vooral de felle kleuren vallen in het voorjaar erg op. Jammer alleen dat de tuin azalea zo kort bloeit. Haar pracht is snel vergaan en voor de rest van de zomer is de azalea een groene, vrij onaanzienlijke struik. In het voorjaar echter is een tuin azalea voor even de koningin van de lente.

Bloesemtochten langs tuinen en landerijen

Een van de mooie plaatjes die op onze bloesemtochten getrokken werd is de foto van deze kersenbloesem. Kersenbloesem is prachtig om te zien.
Kersenbloesem is prachtig om te zien.

Als de magnolia is uitgebloeid beginnen de essen, de Japanse kers, de prunus en veel andere bomen te bloeien. Ze staan eind maart/begin april nog maar aan het begin van hun pracht. De kersenbomen en de perelaars staan begin april al op veel plaatsen in Limburg in volle bloei. Een perelaar kunt u herkennen aan zijn specifieke vorm. Een perenboom is niet breed. De boom heeft beneden de breedste takken en de boom heeft naar boven toe een steeds smallere vorm en loopt spits naar boven uit. De blauwe pruimenboom ook. (Blauwe pruimen zijn overigens de beste pruimen om vlaaien en taarten van te bakken. Eenmaal gebakken ziet een pruimenvlaai er bijna rood uit.) De perzikenbomen zijn meestal iets later. Ze staan in april eveneens te springen om met hun prachtige roze bloesem te kunnen pronken.

Appelbomen in de knop zijn fantastisch

Appelbomen staan in het voorjaar al dik in de knoppen. De bloemknoppen kleuren al vroeg, maar de bloemen zijn vaak net iets later open dan de bloemen van andere fruitbomen. Appelbloesem is overigens prachtig. De bloesem is meestal niet helemaal wit, maar wat roze van kleur, vooral als de kleine bloemen net open gaan. Appelbomen zijn beresterk en hun takken hangen eind augustus meestal zwaar van de vruchten omlaag. Vaak moeten de takken van de oudere appelbomen zelfs gestut worden, omdat ze anders de vracht niet kunnen dragen. Boeren zetten daarom vaker kleine appelboompjes, die gemakkelijker (en goedkoper) te snoeien en te plukken zijn.

Bloesemtochten in de Betuwe en Zuid-Limburg

Een andere foto uit onze bloesemtochten is deze appelbloesem. Appelbloesem ziet er in de knop prachtig roze uit.
Appelbloesem ziet er in de knop prachtig roze uit.

Wie zichzelf een genoegen wil doen, moet beslist een bloesemtocht maken. Daarvoor leent de Betuwe zich, maar vooral ook het prachtige heuvelland van Zuid Limburg, waar nog verschillende hoogstam fruitbomen staan. Daar staan de fruitbomen meestal ook het eerste in bloei, vanwege de vaak hogere temperaturen in het voorjaar. De rest van het land moet het meestal met een paar graden minder doen. Veel boeren maken dubbel gebruik van hun boomgaard en laten er in deze tijd hun schapen grazen. Prachtig om te zien, zeker nu veel schapen ook lammetjes hebben. De omgeving van Maastricht en het Geuldal staan bekend om hun prachtige bloesembomen in het voorjaar, maar ook op andere plaatsen kunt u voor  prachtige verrassingen komen te staan.

Steeds meer hoogstam bomen

Het planten en verzorgen van hoogstam bomen wordt al een tijd gestimuleerd. Waar er vroeger steeds minder hoogstambomen waren, zien we er nu gelukkig steeds meer. Hoogstambomen zijn wat lastiger te snoeien. Ook het plukken van het fruit vergt handigheid en een goed evenwichtsgevoel. De houten ladders zijn intussen op veel plaatsen vervangen door veiligere ladders van metaal. Ook hoogwerkers worden soms ingezet om het fruit van hoogstambomen te plukken. Toch is de kans op lichamelijk letsel groter bij de pluk van hoogstambomen dan bij de pluk van laagstam.

Een wei vol paardenbloemen

Geen bloesemfoto uit onze bloesemtochten, maar evengoed prachtig! Felgele paardenbloemen kleuren de berm.
Felgele paardenbloemen horen ook bij de bloesemtochten: zij kleuren de berm.

Bij bloesemtochten moet u niet alleen naar boven en naar de bloesem in de bomen kijken, maar ook op de grond is er in de lente veel te zien. Het prachtige groene en glanzende jonge gras wiegt in de wind en daartussen staan diverse vroege voorjaarsbloemen. De grasranden langs de wegen zijn in de lente vanaf maart bezaaid met paardenbloemen. Ze hebben dan hun eerste volle bloei en het lijkt wel alsof ze alle zeilen bijzetten om hun zaadjes dadelijk zo snel mogelijk te kunnen verspreiden. Soms ziet u een heel weiland geel van de paardenbloemen. Mooi om te zien.

Paardenbloemen in de tuin zijn bijna niet uit te roeien

Wie in de eigen tuin de paardenbloemen in het gazon wil uitroeien, heeft daar meestal een flinke klus aan. De penwortel van de paardenbloem gaat diep de grond in en is niet, of heel lastig, te verwijderen. Langs de wegen en in de wei is de paardenbloem vooral voor wandelaars, fietsers en zondagsrijders een felgele, vrolijke verrassing gedurende het voorjaar. Hele velden kleuren geel. Na de hevigste bloei van de paardenbloemen is het de beurt aan de boterbloemen, die op hun beurt overdadig kunnen bloeien.

Bloesem heeft een korte bloei

Na twee of drie weken zijn de meeste fruitbomen uitgebloeid en is de vruchtzetting in gang gezet. Neem dus de tijd om van de bloesem te genieten. Het loont zich. U krijgt er een opgewekt en vrolijk voorjaarsgevoel van. Zeker na een lange, donkere en druilerige winter.

Meer weten over Zuid-Limburg? Lees verder…