Oklahoma en zijn verwoestende tornado

Tornado hield verwoestend huis in Oklahoma

Tornado’s zijn een onberekenbaar en grillig gevaar. Als er een tornado ontstaan is, kan niemand precies zeggen welke baan die neemt. Er zijn wel prognoses, maar die kloppen niet altijd. Ook de sterkte van de tornado kan verschillend zijn van de meldingen die de weer instituten aangeven. Dat maakt een tornado ook zo gevaarlijk. Men kan zich er op die manier ook moeilijk tegen beschermen.

Oklahoma

De tornado in Oklahoma van een paar jaar geleden heeft daar een spoor van verwoesting aangericht. Zoveel volwassenen en kinderen gedood en daarbij nog de enorme ravage. Mensen die niet alleen hun huis kwijt zijn, maar ook familieleden missen. Zelfstandigen die naast al die ellende ook hun werk en inkomen kwijt zijn en van de ene dag op de andere geen werk meer hebben. Hun hele hebben en houwen is de lucht in gegaan. Regelmatig bereiken ons berichten vanuit Amerika over enorme en gevaarlijke tornado’s, maar dit was een van de ergste.

Voorlopig blijft het gevaar aanwezig

Voorlopig houdt het gevaar nog niet op. Zolang de Amerikanen en de Chinezen weinig of niets aan het terugdringen van het broeikaseffect doen, zal dit zich voor blijven doen. Gelukkig lijkt daar in elk geval vooruitgang in te zitten, al was de manier, waarop Donald Trump met de klimaatafspraken omging, niet goed. President Biden kan het beter en gaat met andere landen in gesprek. Het is heel belangrijk om in de streken die met tornado’s, noodweer en overstromingen te maken hebben, eens na te denken over de bouwsystemen en het waterbeleid daar, want voorlopig zijn we er nog niet van af.

Een tornado heeft weinig moeite met houten huizen

Veel huizen in die regio worden nog steeds gebouwd met het materiaal dat daar het meest voorhanden is. Hout is niet alleen het meest voorhanden, maar was tot voor kort ook het goedkoopste om mee te bouwen. Daarmee is natuurlijk voor veel mensen een eigen huis bereikbaar. Als er echter veel tornado’s voorkomen, blijft van dat eigen huis meestal weinig over. Men ziet dan ook vaak alleen de schoorsteen overeind staan, die dan wel van steen is gebouwd, omdat dit nu eenmaal tegen vuur bestand is. Ook tegen tornado’s blijkbaar. Het zou dan ook slimmer zijn om daar een huis van steen te bouwen.

Stenen huizen bouwen

Iedereen schijnt toch te weten dat de regio daar het meeste gevaar oplevert voor tornado’s.  In gebieden waar vaker aardbevingen voorkomen leert men er meestal wel van en bouwt dan ook met stevigere materialen. Men leert dan ook de berekening van de krachten anders moet gebeuren. De krachtige storm van een tornado is wel wat anders dan een gewone storm. Daar moet bij de bouw van huizen zowel als van bedrijven rekening gehouden worden. Dat gebeurt niet overal en schade is daardoor ook niet altijd te voorkomen, maar op die manier loopt men minder risico om alles te verliezen. Daarnaast zou een betere bouw vermoedelijk ook minder levens kosten.

De Amerikaanse regering moet tornado slachtoffers helpen

Na een dergelijke ramp zou de Amerikaanse regering echter subsidies kunnen toekennen aan iedereen die in die regio onder zijn huis een schuilkelder van beton zou willen maken. Daarnaast zou het goed zijn als in elk geval de benedenverdieping van nieuwe huizen van baksteen en/of beton gemaakt zou worden. Als het mogelijk was zelfs het hele huis. Daken zouden met speciale haken verankerd kunnen worden aan de stenen muren. Na verloop van tijd zou een tornado niet meer die schade kunnen toebrengen die ze tot nu toe veroorzaakt hebben.

De milieu afspraken van Parijs

Het is jammer dat Amerika niet altijd het belang van de milieu maatregelen inziet. Economisch denken is prima, maar het is niet verkeerd om daarbij aan het milieu te denken. Ook milieu maatregelen kunnen economisch verantwoord zijn en bedrijven in die sector kunnen winstgevend zijn. Dat is iets om over na te denken.

Ik wens alle mensen die ooit met een orkaan, tornado, aardbeving, overstroming, of andere rampen te maken krijgen, alle sterkte toe en hoop dat ze van hun regering en in hun omgeving snel de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Home

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, tekstverwerker en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast ben ik breed geïnteresseerd en geef informatie over zonnepanelen, corona en de boosterprikken, bomen planten, de tuin, reizen, benzineprijzen en nog veel meer. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.