Het geld rolt niet meer, maar ligt plat

Het geld rolt niet meer, maar ligt plat

Het appeltje voor de dorst is bij veel gezinnen al verdwenen. Bij veel mensen staat er al geen geld meer op de spaarbank.
Het appeltje voor de dorst is bij veel gezinnen al verdwenen. Bij veel mensen staat er al geen geld meer op de spaarbank.

“Geld moet rollen”,  zegt het spreekwoord. Waar het wel rolt, raken mensen in het nauw. De corona crisis is nog niet voorbij. Ze begint pas. De regering wil best helpen, maar later zal al dat geld toch ook weer  verdiend moeten worden en de staatskas moeten vullen voor een eventueel volgende depressie. De banken geven nog steeds minder snel krediet of hypotheek, klanten betalen steeds later, pas na een aantal herinneringen en aanmaningen of zelfs helemaal niet. Daarnaast rijzen de kosten voor het levensonderhoud en de zorg de pan uit en de kosten van de energie eveneens. Ook de benzine blijft duur en dat zal voorlopig niet minderen. Vervoersbedrijven kunnen daar een boekje over open doen.

Geld en faillissementen

Faillissementen van bedrijven kan men voorlopig wel verwachten. Ondanks de hulp van de regering zal niet ieder bedrijf na deze crisis levensvatbaar blijken. Veel bedrijven en vooral banken ontslaan bovendien mensen omdat ze digitaal veel kunnen regelen. De mentaliteit van klanten is bovendien niet meer zoals vroeger. Er wordt vaak later betaald dan op de facturen staat en vaak pas na een herinnering of aanmaning. Bedrijven missen daardoor vaak contanten die nodig zijn om belastingen en investeringen te betalen. Vooral in deze tijd is het dan ook goed dat de belastingen coulant zullen zijn met de eventueel te late betalingen van de omzetbelasting en de inkomstenbelasting.

Belastingen en bedrijven

Sommige bedrijven zijn in de vorige crisistijd failliet gegaan, omdat de belastingen niet op hun geld wilden wachten. Dat er daardoor soms 50 mensen werkeloos werden, maakte de belastinginspecteur in die tijd niet altijd wat uit. Toch was dat niet slim, want een werkeloze man of vrouw krijgt immers een uitkering. Voor 50 mensen is dat al een aardig bedrag, dus wat wint het land erbij als die mensen op straat komen te staan? Een beetje meer inzicht zou wenselijk zijn.

Werkeloosheid en tekort aan geld

Als een bedrijf failliet gaat worden de werknemers werkeloos. Een niet te beschrijven ramp voor iedere betrokkene en vooral voor de werknemers die boven de veertig zijn. Het is dan dubbel zo moeilijk om weer ergens aan de slag te raken. Toch moet er dan de huur, de hypotheek, de schoolkosten van de kinderen en de verzekeringen betaald worden en vooral: er moet ook nog gegeten worden. Het is een bekend feit dat ouderen boven de 45 slechts heel moeilijk terug aan de slag kunnen komen. Het is geen wonder dat er sinds de vorige crisis zoveel zelfstandige ondernemers bijgekomen zijn. Nederland bestaat nu voor een groot gedeelte uit kleine bedrijfjes, waarvan er een flink aantal goed kunnen verdienen.

Tankstations verdwenen door de hogere BTW

Hoe duurder de diensten van de overheid en de belastingen worden, des te meer zwartwerkers het oplevert en daar verdient het rijk niets aan. Er zijn mensen die hun belasting alleen kunnen betalen door er zwart bij te verdienen. De belastingdienst kan natuurlijk meer controleurs inzetten, maar ook die kosten geld en zij zullen vermoedelijk niet alles kunnen opdiepen. Vooral in grensgebieden gaan bewoners al snel over de grens om daar goedkoper te tanken en tegelijk goedkoper boodschappen te doen. Wie ver van de Belgische of Duitse grens zit, heeft echter pech. Die betaalt het volle pond. Vooral de tankstations in de grensgebieden hebben een zware tijd vanwege de hogere btw en er zijn er al een stel die het maar gewoon opgegeven hebben.

Het kabinet heeft niet veel verstand van geld en verdienen

In het kabinet zitten maar weinig zakelijk gerichte mensen met verstand van geldstromen en met een sociale inslag. Aan de ene kant moeten de bedrijven gesteund worden om het hoofd boven water te houden en zelfs vooruitgang te boeken, zodat er steeds minder mensen werkeloos worden. Daarnaast moet er het sociale begrip zijn voor de mensen aan de onderkant van het verdienpatroon die ziek, gehandicapt of zonder schuld werkeloos zijn.

Geen gemakkelijke taak

Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het moet mogelijk zijn om ook na deze corona crisis ons land economisch weer op de kaart te zetten. Onze maatschappij hoort bovendien een sociale maatschappij te zijn, waarin iedere inwoner zich thuis voelt en kan leven. Daarnaast zijn de Nederlanders altijd al een handelsvolk geweest, waarin de koopmansgeest een fikse rol had. Die inventieve handelsgeest is er nog steeds. Veel mensen begonnen voor zichzelf, werden creatief in het verdienen van geld en het verzinnen van goede handelsideeën. Dat was leuk om te zien.

Verplichte pensioenbijdrage en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nu moet alleen de regering dit nog naar behoren steunen. In plaats van de zelfstandigen te steunen praat men echter over het invoeren van een verplichte pensioenbijdrage en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zelfstandigen, die slechts het minimum verdienen, zullen dat echter niet kunnen betalen en gooien dan de handdoek in de ring. Niet slim van het kabinet, want op die manier komen er meer mensen in de bijstand terecht.

Verplicht pensioen voor ZZP’ ers?

Nu is het kabinet bezig over een verplicht pensioen voor ZZP’ers. Het is de vraag of dat slim is. Er zijn immers een aantal zelfstandigen die het minimum inkomen niet halen. Vaak geldt dat voor startende ondernemers, maar vaak ook voor anderen, die al een jaartje of zo bezig zijn. Zij zouden moeten stoppen als ze dat verplichte pensioen niet kunnen betalen. Niet slim, want dan verdienen ze helemaal niets meer en zijn afhankelijk van een uitkering.

Bestuurders met economisch en sociaal inzicht

Gevraagd zijn dus bestuurders met economisch en sociaal inzicht. Bestuurders die niet alleen tot aan het einde van de tweede Kamer kunnen kijken, maar tot aan de onderkant van de samenleving, zodat zij de te nemen maatregelen ook doorrekenen tot in de onderste regionen van de samenleving. Daarnaast wordt het tijd dat bestuurders ook nuchter zijn in het beoordelen van kansen. Het is nu eenmaal een feit dat er in de zuidelijke landen van Europa heel anders omgegaan wordt met het betalen van belasting en het nakomen van verplichtingen. Het is prima om die landen te helpen in tijden van tegenslag, zoals nu met het corona virus, maar dat alleen als ze zelf ook echt goed meewerken en er goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, tekstverwerker en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.