Het bezuinigingsakkoord

Het bezuinigingsakkoord van 2012 heeft weinig uitgehaald 

Vanwege het bezuinigingsakkoord zullen wij minder snel onze schaapjes op het droge hebben.
Vanwege het bezuinigingsakkoord zullen wij minder snel onze schaapjes op het droge hebben.

Het bezuinigingsakkoord van 2012 was er in de kortst mogelijke tijd. Het was een akkoord, waar minister de Jager mee naar Brussel kon. Wat een wonder en wat een verrassing! Als het echt nodig is, kan de politiek dus toch het belang van het land voor het eigen belang van de partij laten gaan. Iedereen was weer eens trots op Nederland, hoewel men zijn hart vasthield voor de eigen beurs en dat klopte. Het werd er naderhand niet beter op, maar het tekort moest wel teruggebracht worden, want ook lenen kost immers altijd geld. Ook de leningen die de regering afsluit om de begroting te kunnen uitvoeren.

Het bezuinigingsakkoord was nodig

Bezuinigen was nu eenmaal noodzakelijk. Eigenlijk hebben alle kabinetten hiervoor het onderwerp lelijk laten liggen. Tientallen jaren lang moet Nederland al geld lenen om rond te komen. Dat zou helemaal niet nodig moeten zijn. Nederland is een handelsland en bovendien had men in het verleden bodemschatten genoeg om daar extra inkomsten vandaan te halen. Jammer genoeg worden de meevallertjes door de politieke partijen vaak gebruikt om er bij de verkiezingen voordelig mee uit de bus te komen. Toch is daar in de jaren na het bezuinigingsakkoord weinig meer van terecht gekomen. De politiek in den Haag reserveert meestal alleen geld voor de eigen uitgaven. Ze bezuinigt op de gemeenten en de burgers en dat is goed te merken.

Geld verkwist in plaats van te investeren

In plaats van deze meevallers (zoals de inkomsten van de gasbel in Slochteren, die jarenlang veel hebben opgeleverd) goed te gebruiken en er iets van te laten staan om schade aan grond en gebouwen mee op te lossen, is er veel geld van verkwist aan onnodige uitgaven en projecten die achteraf veel te duur uitvielen. Denk maar eens aan gemeentehuizen die zo nodig helemaal nieuw gebouwd moesten worden, dure designinrichtingen voor ministeries en bouwprojecten die achteraf soms het dubbele kostten van de inschrijfprijs.

De politiek, lenen en verkeerd calculeren

Goed calculeren is blijkbaar niet alleen voor gewone mensen, maar vooral ook voor de politiek en haar ambtenaren niet altijd even gemakkelijk. Een oude wijsheid is: het enige waar je voor mag lenen is een dak boven je hoofd. Een eigen huis dus. Al het andere is luxe. Je moet zien rond te komen van het inkomen. Lukt dat niet, dan moet er bezuinigd worden. De politiek heeft de bevolking van Nederland echter laten zien dat je jarenlang voor een gedeelte op de pof kunt leven, maar ieder weldenkend mens weet dat je dat niet eeuwig kunt blijven doen.

 Brussel is duur in onderhoud en regelgeving

Ook Brussel kost ons land hopen geld. Geld, dat we beter hier in eigen land zouden kunnen investeren, want in Brussel is slechts een gedeelte van onze bijdrage productief ingezet. De rest dient om het dure apparaat en de gebouwen in Brussel en Straatsburg in stand te houden. Daarnaast stopt men ons belastinggeld in Turkije om dat land rijp voor Europa te maken. Weggegooid geld. Het zou goed zijn als de landelijke politiek ook eens naar de mensen zou luisteren. Zo lang de goede wil er is om het land weer op de been te helpen en de partijen niet in de eerste plaats bezig zijn om zieltjes te winnen voor de volgende verkiezingen, zie ik de toekomst hoopvol tegemoet.

Asielzoekers naar Nederland

Daarnaast blijft de voortdurende stroom asielzoekers natuurlijk ook extra geld kosten, ook al lijkt het iets minder te worden. Die mensen willen immers meteen geholpen worden en pas naderhand wordt bekeken of ze hier mogen blijven, of niet. Of dat verstandig is, zal de tijd uitwijzen. Het levert in elk geval op veel plaatsen problemen op. We moeten echter positief denken. Vooral de uitgeprocedeerde asielzoekers baren ons land zorgen. Zij verdwijnen uit de asielzoekercentra en niemand weet waar ze gebleven zijn. Ook zij moeten echter eten en wat doet iemand die geen huis, geen uitkering en geen baan heeft en geen geld om van te leven?

Nederlanders zijn een handelsvolk

Het is er voor de meeste Nederlanders in de afgelopen tijd niet gemakkelijker op geworden. De manier waarop de politiek al moeilijk doet over de kabinetsformatie brengt ons nu eenmaal niet direct in juichstemming. Soms lijkt het wel een kleuterklas, maar dan met salarissen die er niet om liegen. Wij zijn Nederlanders en we hebben het als handelsvolk altijd prima gedaan. Intussen blijken wij het tussen de wereldlanden niet slecht te doen. Het gaat steeds beter met de BV Nederland. Dat zou iedereen in zijn eigen beurs moeten kunnen merken, maar dat is in de loop van de jaren na 2012 steeds minder het geval.

Lees ook; de politiek en de ouderen, het zorgcontract en de fusies van de overheid.

 

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, tekstverwerker en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast heb ik in de laatste 22 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.