Geld van de verkoop van Essent investeren

Essent geld in de bevolking investeren

Essent is op 1 juli 2009 voor vele miljarden verkocht aan het Duitse RWE. Het heeft dus veel geld opgebracht voor de diverse provinciebesturen van Nederland. Het geld lag de bestuurders van de provincies zwaar op de maag. Er moest uitgezocht worden, wat men er het beste mee kon doen. Elke provincie  kreeg een smak geld. Zo kreeg Brabant 3,12 miljard en Limburg zelfs 9,03 miljard. Essent heeft haar vroegere klanten ook veel geld gekost. Geld dat dus eigenlijk aan de mensen toebehoort die er jarenlang zoveel aan betaald hebben dat het bedrijf nu deze waarde had. De meeste provincies willen het geld ook duurzaam beleggen.

Subsidies van Essent aan noodlijdende clubs

Toch zijn in veel gemeenten de bewoners ongemerkt beter af met het geld van de verkoop van Essent. Momenteel investeren gemeenten niet alleen in muziekgezelschappen, sportclubs en dergelijke die in een noodsituatie zitten en niet vooruit kunnen zonder giften, maar zetten ook eigen projecten op.  Zo steekt de provincie Limburg een deel van het geld in de herstructurering van wijken. een groot gedeelte van het geld belegde Limburg in staatsobligaties, om er zo ook een jaarlijks inkomen aan te krijgen. Zo kan men ook in de toekomst met dat geld wat problemen oplossen.  waar men weer andere zaken mee kan oplossen.

Afwachten wat het voor de burgers oplevert

Van een aantal projecten moet nog afgewacht worden of ze opbrengen wat ervan verwacht werd. Soms ook worden met een gedeelte van het geld gaten in de begroting gedicht. Gaten, waar de gemeenten anders de belasting zouden moeten verhogen. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van het afval en dergelijke.

Subsidies aan de bevolking bij de aanschaf van zonnepanelen

Zonnepanelen hebben de toekomst. Momenteel zijn ze echter nog duur. Vaak te duur voor gezinnen met een basis inkomen. Met een fikse subsidie zouden die er misschien ook aan kunnen beginnen, waardoor op termijn de hele Limburgse bevolking zou profiteren van een gunstigere energie prijs. Nu (volkomen terecht en begrijpelijk) ook de gasbel in Groningen op termijn gesloten wordt, zal de zonne-energie steeds belangrijker worden. Sommige gemeente geven subsidie, maar lang niet allemaal en het potje van de subsidies is al snel leeg.

Weinig inzicht

Dat is natuurlijk lovenswaardig, maar er zijn maar weinig wethouders die met dergelijke grote bedragen verstandig om kunnen gaan. Het is dus de vraag of de gemeenten die grote bedragen zo kunnen investeren, dat ze er jarenlang rendement uit halen, om zo hun bewoners ook te sparen bij de uitgaven die ze moeten doen. In feite zouden wethouders verplicht moeten worden om een cursus economisch omgaan met geld te volgen, zodat de gemeenschappelijke gelden ook totaal verantwoord werden uitgegeven. Dat is vaak wel, maar ook vaak niet het geval.

Het geld van Essent is opgebracht door klanten

Het geld van de verkoop van Essent is immers geld dat opgebracht is door de klanten van Essent. Het zou daarom mooi zijn als het geld ook weer via belastingverlagingen en/of subsidies daar naar toe terug vloeide. Laat bijvoorbeeld de gemeenten de gelden van de verkoop van Essent eens investeren in fikse subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen  Niet alleen voor particulieren, maar zeker ook voor de aanschaf van zonnepanelen op de gemeentehuizen en het Limburgse parlementsgebouw.

Een verademing in deze dure tijd

Daarmee zou een groot gedeelte van de Limburgse bevolking geholpen kunnen worden om de steeds hoger wordende lasten van de Staat en de economie te kunnen dragen. De woningbouwverenigingen konden op termijn weer adem halen. De gemeenten hadden op termijn minder hoge lasten. Het parlement ook en de particulieren zouden op termijn eveneens iets minder hoge lasten moeten dragen dan de rest van Nederland.

Geen overheidsbemoeienis met het geld van Essent

Alles beter dan de gelden aan de Staat overdragen, waardoor die er de zeggenschap over zou krijgen. Op de bovenstaande manier komen de gelden weer terecht waar ze horen te zijn: bij de Limburgers en bij Limburg zelf en niet bij de Staat. Op termijn wordt daar iedereen beter van en dat zou in deze regio beslist goed uitwerken.

Visie

Ik vraag me af of er mensen met visie in het parlement zitten die hier ook iets mee durven te doen. De Staat en de politiek heeft vaak weinig idee van goede economische maatregelen die ook gunstig voor de bevolking uitwerken. De mensen in Den Haag hebben echt geen betere hersens dan u en ik. Ze doen wel alsof, maar hun hele maatregelen spreken het tegendeel uit. Vaak wordt er naar onderdelen van een geheel gekeken en neemt men van daaruit beslissingen, die uiteindelijk verkeerd uitwerken. Om  verantwoord om te gaan met het belastinggeld is meer nodig dan spierballentaal. Er zijn daden nodig. Niet morgen, maar nu.

Home

Anneke Cornelissens

Ik ben auteur, docent en zelfstandig ondernemer en heb thuis een compleet ingericht en goed functionerend kantoor. Ik heb momenteel een dubbele functie: a. Schrijver (kinder- en jeugdboeken) b. Auteur/docent van schriftelijk lesmateriaal voor volwassenen Maar ik werk ook als schrijver/tekstverwerker in opdracht. Informatie: Ik heb 14 jaar aan school gestaan en heb dus ook een volledig, uitgebreid onderwijsdiploma voor het basisonderwijs, inclusief de hoofdakte. Daarna ben ik gaan schrijven en heb in totaal 21 kinderboeken (educatief + sprookjes) en meisjesromans (“Marijke” boeken) uitgegeven. Daarvan 18 via de Zuid/Nederlandse Uitgeverij in Aartselaar (België.) Op het moment werk ik aan twee manuscripten bij diverse uitgeverijen, waarvan een voor volwassenen: een met als onderwerp "Opvoeden" en een Boek met versjes voor kleine kinderen. Een prachtig, nieuw sprookjesboek met 20 originele sprookjes van eigen hand, is sinds kort in omloop. Daarnaast ben ik breed geïnteresseerd en geef informatie over zonnepanelen, corona en de boosterprikken, bomen planten, de tuin, reizen, benzineprijzen en nog veel meer. Daarnaast heb ik in de laatste 35 jaar meer dan 90 schriftelijke lessen (administratief en andere) opgezet in verschillende vakken voor uitgeverijen van schriftelijke cursussen, waarvoor ik ook de huiswerkcorrecties en de beoordeling van de examens voor mijn rekening nam. Ik schrijf heel graag en in een voor iedereen begrijpelijke taal. Zoals u uit het bovenstaande al kunt opmerken ben ik goed onderlegd en zeer breed geïnteresseerd.