Gedichten

Gedichten maken is meer dan rijmen

Gedichten brengen gedachten onder woorden. Ze worden waarschijnlijk al bijna eeuwenlang door mensen gemaakt en al eeuwenlang worden die gedichten ook door anderen gelezen. Het maken van gedichten betekent meer dan woorden en zinnen op elkaar laten rijmen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in sinterklaas gedichten en rijmpjes.
Goede gedichten zetten bovendien mensen aan tot nadenken.

Gevoel voor taal

Gedichten brengen al eeuwenlang gedachten onder woorden door mensen die een goed gevoel voor taal hebben. Gevoel voor taal is heel belangrijk voor het onder woorden kunnen brengen van gedachten. Het is hetzelfde als het uitdrukken van gevoelens in mimiek, maar dat dan in een bepaalde, aansprekende en uit te spreken vorm. Het maken van gedichten is dan ook heel opmerkelijk en is te vergelijken met alle andere kunstvormen, die expressief zijn.

 

Boeken

zijn pakketjes vol gedachten

groot en klein

realiteit fantasie

wie leest

ziet nèt iets anders

dan wat de schrijver

wrocht in zijn brein

een boek

heeft zoveel levens

als er lezers zijn

 

(Een van de gedichten voor een geliefde overledene)

GEDACHTENIS

je bent nog niet weg

zit in mijn oren

je stem trilt nog na

ik kan je niet horen

maar waar ik ook ga

fluistert de wind

jouw lied van weleer:

“je bent toch mijn kind

ben ik er niet meer

dan zit ik in jou

in jouw lach en jouw gang

jouw bloed en jouw genen

die ik je mocht lenen

dus zeg niet vaarwel

ik blijf jouw gezel”

 

HEDEN

“heden” keert de rug

naar vroeger tijden

wil vermijden

nooit meer terug

“heden”,

bochtig krom

torst het verleden

om duistere reden

kijkt niet meer om

“heden”

bezwijkt

in lengte van dagen

maar weet door ‘t dragen

zijn toekomst verrijkt

LEVEN

het leven is

het leven waard

een wensje

op een leuke kaart

een groet,

een kus

een lieve lach

maken de vreugde

van de dag

zolang men nog

steeds kan genieten

van muziek,

vergeetmijnieten

van kleur, gezang en zonneschijn

vergeet men alle zielepijn

en wordt weer kind,

blij en verrukt

een kind

dat slechts nog bloemen plukt

dus, mensen,

pluk daarom de dag

wees blij

en geef elkaar een lach

vier feest

en weet dat alle leven

door God

met liefde wordt gegeven

(Een gedicht maken over een jaargetijde)

WINTERS EIND

Donkergrijs

steunt de winter

naar zijn eind

Zich klemmend

aan de kale takken

zijn ijs en sneeuw,

reeds aangelijnd

ver weg

en toch voor ‘t pakken

Zwiepend,

winderig,

snijdend vaak

allengs zijn krachten tanend

hangt hij zijn grollen aan de haak

zichzelf tot rusten manend

En moegestreden

legt hij dan

‘t markante hoofd

te rusten

geeft dan

de wereld in de ban

Van lentes lieve lusten

Lees meer…

Attentie! Teksten, foto’s en andere afbeeldingen op de pagina’s van deze website vallen onder het auteursrecht en mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd (via druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook), openbaar gemaakt of elders op internet gezet worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur en eigenaar van deze website. Home