Gedichten

Gedichten maken is meer dan rijmen

Gedichten brengen gedachten onder woorden. Ze worden waarschijnlijk al bijna eeuwenlang door mensen gemaakt en al eeuwenlang worden die gedichten ook door anderen gelezen. Het maken van gedichten betekent meer dan woorden en zinnen op elkaar laten rijmen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in sinterklaas gedichten en rijmpjes.
Goede gedichten zetten bovendien mensen aan tot nadenken.

Gevoel voor taal komt in gedichten tot uiting

Gedichten brengen al eeuwenlang gedachten onder woorden door mensen die een goed gevoel voor taal hebben. Gevoel voor taal is heel belangrijk voor het onder woorden kunnen brengen van gedachten. Het is hetzelfde als het uitdrukken van gevoelens in mimiek, maar dat dan in een bepaalde, aansprekende en uit te spreken vorm. Het maken van gedichten is dan ook heel opmerkelijk en is te vergelijken met alle andere kunstvormen, die expressief zijn.

Een gedicht over boeken

Boeken

zijn pakketjes vol gedachten
groot en klein
realiteit fantasie
wie leest
ziet nèt iets anders
dan wat de schrijver
wrocht in zijn brein
een boek
heeft zoveel levens
als er lezers zijn

(Een van de gedichten voor een geliefde overledene)

GEDACHTENIS

je bent nog niet weg
zit in mijn oren
je stem trilt nog na
ik kan je niet horen
maar waar ik ook ga
fluistert de wind
jouw lied van weleer:
“je bent toch mijn kind
ben ik er niet meer
dan zit ik in jou
in jouw lach en jouw gang
jouw bloed en jouw genen
die ik je mocht lenen
dus zeg niet vaarwel
ik blijf jouw gezel”

HEDEN

“Heden”
keert de rug
naar vroeger tijden
wil vermijden
nooit meer terug
“heden”,
bochtig krom
torst het verleden
om duistere reden
kijkt niet meer om
“heden”
bezwijkt
in lengte van dagen
maar weet door ‘t dragen
zijn toekomst verrijkt

Gedichten over het leven zoals:

LEVEN

Het leven is
het leven waard
een wensje
op een leuke kaart
een groet,
een kus
een lieve lach
maken de vreugde
van de dag
zolang men nog
steeds kan genieten
van muziek,
vergeet-mij-nieten
van kleur, gezang en zonneschijn
vergeet men alle zielepijn
en wordt weer kind,
blij en verrukt
een kind
dat slechts nog bloemen plukt
dus, mensen,
pluk daarom de dag
wees blij
en geef elkaar een lach
vier feest
en weet dat alle leven
door God
met liefde wordt gegeven

(Gedicht over een jaargetijde)

WINTERS EIND

Donkergrijs
steunt de winter
naar zijn eind
Zich klemmend
aan de kale takken
zijn ijs en sneeuw,
reeds aangelijnd
ver weg
en toch voor ’t pakken
Zwiepend,
winderig,
snijdend vaak
allengs zijn krachten tanend
hangt hij zijn grollen aan de haak
zichzelf tot rusten manend
En moegestreden
legt hij dan
’t markante hoofd
te rusten
geeft dan
de wereld in de ban
Van lentes lieve lusten

Wilt u zelf rijmen en gedichten leren maken of bent u op zoek naar een paar leuke gedichtjes en versjes of zelfs een sprookje  of zoekt u verhaaltjes voor het slapen gaan voor uw kinderen, dan heeft ook daar deze website mogelijkheden voor.

Attentie! Teksten, foto’s en andere afbeeldingen op de pagina’s van deze website vallen onder het auteursrecht en mogen niet verveelvoudigd, gekopieerd (via druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook), openbaar gemaakt of elders op internet gezet worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur en eigenaar van deze website. Home