Vacatures

Vacatures voor ouderen zijn moeilijk te vinden

Vacatures voor ouderen zijn schaars. Bedrijven vullen die liever met goedkopere, jongere krachten in.

Vacatures voor kantoorpersoneel kunnen vaak door ouderen probleemloos ingevuld worden.
Vacatures voor kantoorpersoneel kunnen vaak door ouderen probleemloos ingevuld worden.

Doorgaans hebben die echter te weinig ervaring. Zij vullen het werk vaak niet even goed in als een oudere werknemer. Die is immers meestal al jaren lang in zijn of haar vak bezig. Hij/zij heeft daar de nodige praktische kennis in opgedaan. Jongere werknemers maken sneller foutjes, waardoor het werk vertraging kan oplopen of waardoor een bedrijf zelfs klanten kan verliezen.

Werk vinden boven de vijftig

Wie tegenwoordig als oudere boven de 50 nog aan een baan wil komen, moet erg creatief te werk gaan. Sommigen bieden de werkgever zelfs twee weken onbetaald werk aan of vragen een stageplaats voor een maand aan. Alles in de hoop dat de werkgever hun werk dan waardeert en hen een baan aanbiedt. Zelfs dan lukt het echter vaak niet om een baan te vinden tegen een redelijk inkomen. De vakkennis lijkt volgens werkgevers niet op te wegen tegen eventuele lichamelijke mankementen. Er zijn in de realiteit gewoon weinig of geen vacatures voor hen.

Ervaring in het werk

Veel bedrijven kijken bij sollicitaties alleen naar de veroudering. Zij zij bang voor de eventuele mankementen en voor een hogere kans op ziekteverzuim, maar dat is niet alles. Ze vergeten daarbij de grotere levenservaring en de eventuele cursussen die in het verleden gevolgd zijn. Daarnaast is, zoals gezegd, de praktische ervaringen van de oudere in het werk van alledag heel belangrijk.

Gratis bijscholing van jongeren

Oudere werknemers kunnen vaak een jongere onder hun hoede nemen. Die komt dan sneller op het niveau van een ervaren kracht dan anders het geval zou zijn. De jongere krijgt een praktische opleiding, waar geen cursus tegenop kan. De kleine kneepjes van het vak worden hem spelenderwijs bijgebracht.

Er zijn wel degelijk vacatures voor ouderen

Er zijn wel vacatures, maar die willen de werkgevers meestal alleen ingevuld zien door jongere werknemers. Zeker niet door ouderen boven de vijftig. De politiek wil het wel promoten en schuift de AOW leeftijd steeds verder op, maar ze bereikt alleen maar dat er meer mensen op oudere leeftijd in de WW komen en daardoor een deel van hun latere pensioen in rook zien opgaan. In de praktijk zijn er nog veel te veel directeuren en personeelschefs die zich verkijken op de inzetbaarheid van een oudere werknemer. Als een oudere op hun vacatures solliciteert, valt hij al snel uit de boot als er ook een jongere heeft gesolliciteerd.

Een negatief beeld van de werklust van ouderen

Waar komt dat negatieve beeld toch vandaan? Natuurlijk kan een oudere werknemer slijtage mankementen krijgen. Ouderen hebben inderdaad wat vaker reuma en artrose, maar zij hebben ook veel punten die voor de werkgever voordelig zijn en die hij niet bij jonge werknemers kan vinden. Ook jongere werknemers vallen vaker uit als ze heel jonge kinderen hebben of een moeilijke thuissituatie hebben door een minder valide gezinslid, vader of moeder. Niemand kan immers van tevoren zeggen hoe vaak een medewerker zal uitvallen.

Werk ervaring is belangrijk voor de invulling van veel vacatures

Vooral de opgedane werkervaring is niet niks. Een oudere werknemer is in zijn werkende leven al meer problemen tegengekomen en kan een probleem daarom vaak sneller oplossen en met minder kosten dan een jongere werknemer die net van school of van de universiteit komt. De vroegere opleidingen zijn nooit helemaal achterhaald. Meestal is de basis beter en gevarieerder en vaak hebben de oudere werknemers in hun werkende leven daarnaast nog de een of andere bijscholingscursus gehad.

Ouderwetse opleidingen zijn niet waardeloos

Hun “ouderwetse” opleidingen in hun jonge jaren hebben echter gezorgd voor een stevige en vooral brede ondergrond, waar de moderne opleidingen tegenwoordig vaak geen weet meer van hebben. De moderne opleidingen leiden te strak in een bepaalde richting op. Zij vergeten dat er ook zijdelingse werkzaamheden en bekwaamheden zijn, die binnen de bedrijven hard nodig kunnen zijn. Oudere werknemers kunnen door een bedrijf niet gemist worden, al was het alleen maar om de jongere werknemers hun werkervaring over te dragen.

Vacatures, werk en levenservaring 

Naast de werkervaring heeft een oudere werknemer ook meer levenservaring. Dat zorgt ervoor dat hij minder snel kwaad wordt, vaak meer begrip toont voor collega’s en sneller bereid is om over te werken of iemand te helpen als hij de noodzaak daarvan inziet. Oudere werknemers hebben tevens vaak een strakkere opvoeding gehad en kennen de omgangsvormen beter dan jongere, waardoor ze ook vaak beter met klanten kunnen omgaan dan hun jongere collega’s.

Kosten besparing

Het levert een bedrijf dan ook kostenbesparing op als ze oudere werknemers in huis houden of in huis halen. Oudere werknemers kunnen best wel eens ziek worden, maar zullen over het algemeen niet zo snel thuis blijven als jongeren. Zij zijn zich bewust van het belang van hun baan en weten dat “het werk voor het meisje gaat”. Zij hebben in het verleden hun gezin daarvan onderhouden en willen ook nu graag in hun eigen onderhoud blijven voorzien.

Opvangnetten

Waar de jongere werknemers hun ziektegeld en WW uitkering zien als iets waar ze “voor betaald hebben en recht op hebben”, weten de oudere werknemers dat elke uitkering betaald wordt door de andere, wel werkende mensen. Het zijn slechts opvangnetten. Niet meer en niet minder. Ouderen hebben vaak een heel andere werkinstelling en werken door tot het echt niet meer gaat.

Lager loon uitbetalen is geen goede optie

Werknemers vinden oudere werknemers vaak te duur, maar daar staat tegenover dat ze in hun werkende leven meestal meestal ook meer kennis hebben opgespaard. Daar kan het bedrijf dan weer van profiteren. Het is niet verstandig om een oudere werknemer minder loon uit te betalen naarmate hij of zij in een hogere leeftijd terecht komt. Dat kan alleen als die werknemer ook minder uren draait of door andere omstandigheden minder werk levert dan een jongere in diezelfde baan. Een lager loon uitbetalen omdat een werknemer ouder wordt is in feite een discriminatie van de oudere werknemer. Dat zou eigenlijk bestraft moeten worden in deze tijd, waarin iedereen de mond vol heeft over discriminatie.

Ouderen zijn waardevol vanwege hun bredere vakkennis

Niet alleen de politiek, maar ook de bedrijven moeten zich langzaam eens bezinnen op de waarde van de oudere werknemer. Hen bijvoorbeeld in hun vacatures betrekken. In de meeste culturen hebben de ouderen hun plaats als gewaardeerde mensen om hun ervaring en opgespaarde kennis. Alleen Europa en dan specifiek Nederland, doen alsof zij wegwerp mensen zijn. “Je kunt ervan plukken, maar voor de rest moet je ze wegdrukken”. Het is te hopen dat er snel verandering in komt. Bij het beoordelen van de reacties op de vacatures mag er niet meer gediscrimineerd worden op leeftijd.

Lees meer…