ADHD of niet?

ADHD of niet, of is het kind gewoon levendiger dan anderen?

ADHD kinderen kunnen gebaat zijn bij een stevige ochtenwandeling die een gedeelte van hun overactiviteit al in beslag neemt.
Een ochtendwandeling kan niet alleen voor een kind met ADHD, maar ook voor een gewoon druk kind een goede remedie zijn om tot rust te komen.

ADHD of niet? Dat is voor een leek soms moeilijk te bepalen. Over ADHD wordt veel gesproken. Het lijkt tegenwoordig wel of men op elk kind een etiketje wil plakken. Vooral ADHD is daarbij heel geliefd. Een heel rustig kind dat heel tevreden in zijn eentje kan spelen, moet nodig “gesocialiseerd” worden. Een kind dat vaak gepest wordt heeft “omgangsproblemen” en moet nodig leren hoe het met anderen om moet gaan. Een heel druk kind wil men meteen op ADHD onderzoeken, en ga zo maar door.

De benoeming van ADHD is niet altijd terecht.

Elk kind is uniek. Het krijgt de unieke eigenschappen van vader, moeder en van de grootouders van beide kanten mee. De eigenschappen kunt u vaak in uw familie terugvinden. Zo kan uw kind de rustige aard van uw broer of zus hebben, of de drukke aard van uw grootvader of die van uw partner. Soms herkent u de eigenschappen van uzelf en weet u precies hoe u op een probleem in het karakter van uw kind moet reageren.

Zoek in de familie naar gelijke karaktertrekken

Soms echter heeft uw kind een eigenschap van de familie van uw partner en moet u zoeken naar een goede manier van aanpak. Een druk kind hoeft dus niet altijd ADHD te hebben, maar kan ook gewoon een heel drukke en actieve aanleg hebben. Zelfs onderzoeken zitten er met hun einduitslag wel eens naast. U wordt dan voor jaren op het verkeerde been gezet en dat kan enorme invloed hebben op de opvoeding van het kind, terwijl die juist goed toegesneden moet worden op de karaktereigenschappen.

Het rustige kind

Een rustig kind levert meestal weinig problemen op. Wie eerst een heel druk en actief kindje krijgt en daarna als tweede een heel rustig kindje, zal weinig problemen met de opvoeding van dat tweede kind hebben. Het luistert meestal beter, doet wat er gevraagd en opgedragen wordt en na de ervaring van zijn of haar drukke broertje of zusje is dat voor de ouders vaak een verademing.

De school ziet verschil tussen kinderen met ADHD of niet

Dat wordt soms anders als men u op de ouderavond vertelt dat uw kind weinig of geen vriendjes heeft en vaak in de klas zit te dromen. Maak u daar echter niet ongerust over. Evenals volwassen mensen hebben sommige kinderen helemaal geen behoefte aan de drukte van veel mensen om zich heen. Voor een dergelijk kind is de school een ongemakkelijk drukke plaats, waar het liever niet dan wel is. Niet elk kind vind de school leuk.

Welke indruk maakt het kind thuis

Zolang het thuis omgang met broertjes, zusjes en/of buurtgenootjes, heeft en even goed met hen kan spelen als alleen, is er immers geen enkel probleem. De school ziet het kind immers slechts een paar uur per dag. U ziet het dagelijks, in de weekenden en in de vakanties.

Het drukke kind

Wie echter eerst een rustig kind heeft gekregen en daarna een heel druk kind, weet vaak niet hoe dat tweede kind het beste aangepakt kan worden om toch een harmonisch gezinsleven te kunnen leiden. Daar begint dan ook vaak het probleem. Een druk kind is vaak heel alert op de omgeving, merkt alles op en wil alles dat het ziet meteen onderzoeken. Daarbij is het niet meteen te remmen door een verbod of weigering van de ouders. Ouders moeten vaak reageren, vaker weigeren en vaker ingrijpen bij gevaarlijke situaties dan bij een rustig kind. Veel ouders vinden de opvoeding van een dergelijk kindje erg moeilijk, omdat het zoveel energie van hen vergt en zoeken dan hulp.

ADHD en de medische wereld

Zodra u met uw kind in de medische molen terecht komt, is het kind vaak al getekend. De diagnose voor ADHD of een andere stoornis is tegenwoordig goed te stellen, maar niet altijd nodig. Als u een heel druk kindje hebt, dat echter met wat extra moeite goed te leiden is, is het vaak verstandiger om daar dan maar extra energie in te steken, dan om daar door de medische wereld het etiket ADHD op te laten plakken. Er zijn kinderen die naderhand nog moeilijker te hanteren zijn, omdat zij zelf zeggen: “Ik heb ADHD en kan er dus niets aan doen dat ik zo ben.”

De opvoeding wordt anders, toegeeflijker vaak

Een etiket heeft meestal invloed op de opvoeding en dat is niet altijd een goede invloed. Daarnaast kan een kind in het latere beroepsleven flink last hebben van een eerder gestelde diagnose ADHD, waardoor het bijvoorbeeld elke drie jaar moet laten keuren voor het rijbewijs, enzovoort. Ook werkgevers zijn niet gecharmeerd van een psychische diagnose. Als het kind echt niet te hanteren is en er is geen andere mogelijkheid, moet het natuurlijk onderzocht worden, maar wees er niet al te snel mee.

 

Hoe te handelen?

Vooral drukke kinderen zijn, evenals kinderen waar ADHD bij vastgesteld is, goed op te voeden via een vast stelsel van regels. Hoe drukker een kind, des te minder laks mogen de ouders met hun raamwerk van regels omgaan. Dat is heel intensief en vergt veel energie, maar het loont. Maak het raamwerk van regels echter niet al te groot. Stel alleen die regels vast die nodig zijn om uw gezin goed te laten functioneren. Meer is ook niet nodig en werkt alleen belastend.

Vaak geen medicijnen nodig

Goed begeleide, drukke kinderen hebben meestal geen rustgevende medicijnen nodig. Die rustgevende medicijnen werken vaak zelfs de ontwikkeling van de intelligentie tegen. Vergeet niet dat elk medicijn zijn bijwerkingen heeft. Drukke kinderen zijn immers ook heel onderzoekend en doen veel ontdekkingen in korte tijd. Ze zijn meestal intelligent en heel alert op alles om hen heen. Bij jonge, drukke kinderen is het verstandig om elke ochtend na het ontbijt een flinke wandeling in de buitenlucht te maken. Daar kan het zijn energie goed in kwijt, waarna het een stuk rustiger is.

Studie

De algemene studie is bij drukke kinderen vaak een probleem. Zij zitten niet graag te lezen. Boeken vinden ze meestal saai. Ze zijn liever bezig. Dat betekent echter niet dat ze geen studie kunnen volgen. Zodra ze in de richting van hun interesse mogen studeren, valt alles op zijn plek en studeren ze moeiteloos naar hun diploma.

Goed naar uw kind kijken

Dat betekent ook dat u al op heel jonge leeftijd van het kind in de gaten moet houden. Waar liggen zijn/haar interesses, zodat u daarop kunt inspelen. Interesseert het kind zich plotseling voor het weer, de sterren of voor bepaalde dieren, haal daarvoor dan informatie in huis. Denk aan een boek, iets van internet, enzovoort. Op dat moment onthoudt het kind daar het meeste van.

Zelf oordelen

U kent uw kind het beste. U ziet het dagelijks en maakt het dagelijks mee. Wees echter wel eerlijk in die beoordeling en verlang niets van het kind, dat het niet aan kan. Vooral het geven van een complimentje voor goede cijfers, een goede eigenschap of vaardigheid is heel belangrijk. Het kind moet zelfvertrouwen krijgen en dat krijgt het alleen als het bevestigd wordt in wat het kan. Er moet immers niet aan de lopende band gemopperd worden.

Heb vertrouwen

Heb niet alleen vertrouwen in uw kind, maar ook in uzelf en uw aanpak. Elke ouder maakt wel eens een fout in de opvoeding. Dat is niet erg, zolang u zich daar maar van bewust bent en de foutjes ook opmerkt. Kinderen zijn heel flexibel en heel loyaal naar hun ouders toe. Zij snappen best dat ouders ook mensen zijn, waar af en toe de grens van het geduld bereikt wordt.

Lees ook onderwerpen als mijn baby, pesten, het kind leren omgaan met geld, verwennen en de invloed van anderen op de opvoeding van uw kind;

Lees verder…