Het bezuinigingsakkoord

Het bezuinigingsakkoord was in 2012 zeer snel voor elkaar.

Vanwege het bezuinigingsakkoord zullen wij minder snel onze schaapjes op het droge hebben.

Vanwege het bezuinigingsakkoord zullen wij minder snel onze schaapjes op het droge hebben.

Het bezuinigingsakkoord van 2012 was er in de kortst mogelijke tijd. Het is een akkoord, waar minister de Jager mee naar Brussel kon. Wat een wonder en wat een verrassing! Als het echt nodig is, kan de politiek dus toch het belang van het land voor het eigen belang van de partij laten gaan. Ik was weer eens trots op Nederland, hoewel ik mijn hart vasthield voor mijn eigen beurs en dat klopte. Het werd er allemaal niet beter op, maar het tekort moest wel teruggebracht worden, want ook lenen kost immers geld. Ook de leningen die de regering afsluit om de begroting te kunnen uitvoeren.

Het bezuinigingsakkoord was nodig

Bezuinigen is nu eenmaal noodzakelijk. Eigenlijk hebben alle kabinetten hiervoor het onderwerp lelijk laten liggen. Tientallen jaren lang moet Nederland al geld lenen om rond te komen. Dat zou helemaal niet nodig moeten zijn. We zijn een handelsland en bovendien hadden we in het verleden bodemschatten genoeg om extra inkomsten vandaan te halen. Jammer genoeg worden de meevallertjes door de politieke partijen vaak gebruikt om er bij de verkiezingen voordelig mee uit de bus te komen.

Geld verkwist in plaats van te investeren

In plaats van deze meevallers (zoals de inkomsten van de gasbel in Slochteren, die jarenlang veel hebben opgeleverd) goed te gebruiken is er veel geld van verkwist aan onnodige uitgaven en projecten die achteraf veel te duur uitvielen. Denk maar eens aan gemeentehuizen die zo nodig helemaal nieuw gebouwd moesten worden, dure designinrichtingen voor ministeries en bouwprojecten die achteraf soms het dubbele kostten van de inschrijfprijs.

De politiek, het lenen en verkeerd calculeren

Goed calculeren is blijkbaar niet alleen voor gewone mensen, maar ook voor de politiek en haar ambtenaren niet altijd even gemakkelijk. Mijn vader zei altijd al: het enige waar je voor mag lenen is een dak boven je hoofd. Een eigen huis dus. Al het andere is luxe. Je moet zien rond te komen van het inkomen. Lukt dat niet, dan moet er bezuinigd worden. De politiek heeft de bevolking van Nederland echter laten zien dat je jarenlang voor een gedeelte op de pof kunt leven, maar ieder weldenkend mens weet dat je dat niet eeuwig kunt blijven doen.

 Brussel is duur in onderhoud en regelgeving

Ook Brussel kost ons land hopen geld. Geld, dat we beter hier in eigen land zouden kunnen investeren, want in Brussel is slechts een gedeelte van onze bijdrage productief ingezet. De rest dient om het dure apparaat en de gebouwen in Brussel en Straatsburg in stand te houden. Het zou goed zijn als de landelijke politiek ook eens naar de mensen zou luisteren. Zo lang de goede wil er is om het land weer op de been te helpen en de partijen niet in de eerste plaats bezig zijn om zieltjes te winnen voor de volgende verkiezingen, zie ik de toekomst hoopvol tegemoet.

Nieuwe stromen asielzoekers naar Nederland

Het zal er voor de meeste Nederlanders voorlopig niet gemakkelijker op worden. Het nieuwe bericht van de beslissingen, die ons op Prinsjesdag bereikten, is wel positief, maar brengt ons nu eenmaal niet direct in juichstemming. Er zitten nogal wat negatieve kanten aan, vooral voor de ouderen en de mensen met de laagste inkomens. Daarnaast blijft de voortdurende stroom asielzoekers natuurlijk ook extra geld kosten. Die mensen moeten immers meteen geholpen worden en pas naderhand wordt bekeken of ze hier mogen blijven, of niet. We moeten echter positief denken. Wij zijn Nederlanders en we hebben het als handelsvolk altijd prima gedaan. Als we de schouders eronder zetten moeten we er vast en zeker uitkomen. Op naar betere tijden dus!

Lees ook; de politiek en de ouderen, het zorgcontract en de fusies van de overheid.